Gå til hovedindhold

Ny Storstrømsbro får 112 millioner fra EU

EU-medlemslandene har godkendt Europa-Kommissionens forslag til hvilke europæiske transportprojekter, der får tildelt EU-støtte. Det betyder bl.a., at der tildeles ca. 112 mio. kr. i støtte til projekteringsfasen for den nye Storstrømsbro.

Indhold

  EU-støtten til Storstrømsbroen kommer fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som har til formål at styrke det indre europæiske marked, blandt andet ved at fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer. Herudover lægges der vægt på, at projekterne er med til at gøre transporten grønnere ved at satse på bedre jernbaner og nye teknologier.

  De 112 mio. kr. til den nye Storstrømsbro skal dække udgifter til projekteringsfasen i perioden 2013-2015 og svarer til 50 pct. af projekteringsomkostningerne i perioden. Den formelle støttetildeling forventes i løbet af efteråret 2014 i form af indgåelsen af en finansieringsbeslutning imellem Europa-Kommissionen og Vejdirektoratet. Der vil på et senere tidspunkt være mulighed for at søge støtte til selve anlægsfasen.

  Transportminister Magnus Heunicke (S) udtaler:

  - Storstrømsbroen er en meget vigtig brik i Femern Bælt-projektet, som kommer Danmark, Tyskland og hele Nordeuropa til gavn.  Det er rigtig godt, at EU har valgt at prioritere dette projekt, og det understreger, at der også er rigtig mange europæiske perspektiver i Storstrømsbroen og særligt Femern Bælt-projektet.

  - Helt lokalt bliver den nye Storstrømsbro naturligt en stor gevinst. Projektet kommer til at generere vækst og arbejdsplader nu og her, og fremadrettet vil det gavne pendlerne markant. Det er blevet gjort et stort stykke arbejde lokalt for at få tildelt EU-støtten, og jeg er rigtig stolt over, at det i dag er lykkedes.

  Her kan du finde en samlet oversigt over de danske projekter, der har fået tildelt EU-støtte i forbindelse med ansøgningsrunden.

  Pressekontakt:
  Pressemedarbejder Jan Thane tlf. 20610170