Gå til hovedindhold

Ny strategi øger sikkerheden for børn i biler og busser

En ny strategi med 10 punkter styrker kampen mod ulovligt og forkert monteret sikkerhedsudstyr i biler og busser, der kører med børn.

Indhold

  Trafiksikkerheden skal altid være i højsædet, særligt når man kører med børn i biler og busser. Det er essensen af en ny strategi med 10 punkter, som varsler en skærpet indsats mod ulovligt sikkerhedsudstyr og ulovlig montering af sikkerhedsudstyr til børn i biler og busser.

  - Sikkerhed i trafikken er altafgørende. Og når vi kører med børn, har vi pligt til at være ekstra påpasselige. Vi får nu en tydelig strategi, som skal bekæmpe sikkerhedsproblemerne for børn i biler og busser, og det er rigtig vigtigt, siger transportminister Magnus Heunicke (S).

  Trafikstyrelsen har som tilsynsmyndigheden bl.a. foretaget en stikprøvekontrol af busser med eftermonterede sikkerhedsseler. På den baggrund har styrelsen konstateret et behov for en skærpet indsats på området. Efter grundig dialog i ministeriet, har Trafikstyrelsen derfor udarbejdet en strategi med 10 punkter, der skal højne trafiksikkerheden. Trafikstyrelsens arbejde med at gennemføre strategien er sat i gang.

  Med strategien følger bl.a. et øget fokus på markedsovervågning, så det bliver sværere at sælge ulovligt sikkerhedsudstyr i Danmark. Samtidig skal en kampagne målrettet institutioner og skoler gøre det helt klart, hvilke krav og regler, der er gældende. Reglerne bliver også indskærpet over for synsbranchen, som er dem, der jævnligt har biler og busser til kontrol.

  - Med denne strategi bliver der taget et vigtigt skridt i retning mod at få gjort op med både ulovligt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsudstyr, der ikke er monteret lovligt. Jeg håber og tror på, at denne strategi kan være med til at gøre de danske veje endnu mere sikre, for det er der brug for, siger transportminister Magnus Heunicke.

  De 10 punkter, som Trafikstyrelsen gennemfører med sin nye strategi er:

  1. Indskærpelse over for synsbranchen, at der er et behov for øget fokus på kontrol af sikkerhedsudstyr til børn samt under hvilke omstændigheder eftermonterede sikkerhedsseler kan godkendes. Der bliver i den forbindelse foretaget en revision af ”Vejledning om syn af køretøjer”, så der ikke bør kunne opstå tvivl om kravene til godkendt sikkerhedsudstyr.

  2. Systematisk stikprøvekontrol af sikkerhedsudstyr i minibusser.

  3. Ekstraordinær indkaldelse til syn af de busser, som ikke har meldt tilbage på synsvirksomhedernes tidligere anmodning om kontrol af, om selerne er fastgjort lovligt.

  4. Øget forbrugerinformation om regler, mærkning og anvendelse af sikkerhedsudstyr til børn, herunder kampagne til private institutioner og skoler.

  5. Forbrugerinformation om de særlige forhold, som gør sig gældende ved ombygning af busser til transport til børn. Informationen skal rette sig imod bl.a. institutioner.

  6. Skærpet markedsovervågning af sikkerhedsudstyr til børn (flere jævnlige stikprøvekontroller, offentliggørelse og systematisk opfølgning på eventuelle tilbagekaldelser, offentliggørelse af ulovlige produkter på styrelsens hjemmeside), og der bliver udarbejdet en skriftlig redegørelse om, hvordan Trafikstyrelsen agerer på dette område.

  7. Samarbejde med SKAT om at busser, der er indregistreret første gang efter den 1. oktober 1999, og som alene er godkendt til rutekørsel, fremover skal indkaldes til syn ved omregistrering til andre formål, f.eks. kørsel af børn i institutioner.

  8. Systematisk vurdering af, om de anerkendte prøvningslaboratorier fortsat har den nødvendige ekspertise til at kunne foretage en kvalificeret vurdering af fastgørelse af eftermonterede sikkerhedsseler, herunder plan for løbende opfølgning.

  9. Vurdering af, om de internationale tekniske krav til sikkerhedsudstyr til børn er gode nok og virker efter hensigten, eller om der bør arbejdes på at ændre dem.

  10. Redegørelse til Transportudvalget om status på og effekt af handlingsplanens tiltag.