Gå til hovedindhold

Politisk aftale sikrer fortsat færgedrift til både Køge og Ystad

Trods svære betingelser for et nyt udbud får bornholmerne stort set uændret færgebetjening, markant lavere godspriser og noget lavere billetpriser. Det vil gavne erhvervslivet, og øen vil bedre kunne tiltrække turister uden for højsæsonen.

Indhold

  Der skal fortsat sejle færger til både Køge og Ystad alle ugens syv dage, og passagererne kan glæde sig over, at det bliver lidt billigere at komme til Bornholm.

  Det er de overordnede krav, regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti netop som led i en politisk aftale er blevet enige om at stille til et nyt udbud af færgedriften til Bornholm, der skal gælde, når den eksisterende kontrakt udløber i 2017. Aftalen betyder, at staten hvert år giver 279 millioner kroner til færgedriften – svarende til 2,8 mia. kr. over den ti-årige kontraktperiode.

  Betingelserne for de politiske forhandlinger har fra start været svære på grund af udsigt til forøgede omkostninger til brændstof i årene, der kommer. Men vækstpakken fra juni 2014 sikrer, at færgetaksterne for gods alligevel kan sættes ned, og erhvervslivet vil opleve, at de kan få godset med færgen til priser, der er ca. 60 procent lavere end i dag.

  Det er også lykkedes at finde midler til at opfylde bornholmernes store ønske om lavere billetpriser for passagerer. Således vil den gennemsnitlige pris på de mest almindelige passagerbilletter blive sat ned med 10 pct. Der kan senere blive tilført flere penge til yderligere reduktion af billetpriserne fra Vækstpakkeaftalen.
  For at hjælpe Bornholm til at tiltrække flere turister uden for højsæsonen, har partierne aftalt at give færgekontrakten til den tilbudsgiver, der kan levere de laveste gennemsnitlige priser for de almindelige passagerbilletter (ikke pendlerbilletter).

  Pengene til de lavere priser og den fortsatte betjening af både Køge og Ystad er fundet ved at afvikle togforbindelsen IC Bornholm og fjerne kravet om en erstatningsfærge. Transportministeriet vil i stedet forhandle med Skånetrafiken om at skabe et attraktivt alternativt tilbud til togpassagererne mod Ystad, og der bliver stillet en krav i udbuddet, der skal mindske ulemperne ved ikke at have en erstatningsfærge.

  Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

  - Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været op ad bakke at lave denne aftale, fordi der fra start var udsigt til, at vi var nødt til at prioritere skarpt. Men det er alligevel lykkedes at lave en god aftale, der fortsat sikrer en høj service.

  - Der har været et stort ønske fra især erhvervslivet om, at der fortsat skal være færger til Køge syv dage om ugen. Det ønske opfylder vi.

  - Jeg har arbejdet hårdt for at imødekomme det, der har været bornholmernes vigtigste ønske: Lavere billetpriser. Det er heldigvis lykkedes også at finde penge til det. Og vi har skruet udbuddet sammen på en måde, som sikrer, at det bliver højt prioriteret for den fremtidige operatør.

  - Aftalen vil samlet set komme alle på Bornholm til gode, både de almindelige bornholmere, erhvervslivet og turisterne.