Gå til hovedindhold

Politisk flertal skaber tryghed om Metrocityringen

Byggeriet af Metrocityringen har brug for mere trygge rammer for at undgå voldsomme forsinkelser, fordyrelser og usikkerhed for naboerne. Derfor har et politisk flertal nu aftalt en lovændring, der rydder op og skaber tryghed og klarhed.

Indhold

  Et bredt politisk flertal (Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og SF) gør nu lovgivningen omkring Cityringen mere klar. Det sker både af hensyn til projektets økonomi og tidsplan og for at forbedre retsstillingen for naboerne, der nu får lettere adgang til erstatning og genhusning.

  - Ingen kan være tilfreds med den nuværende usikkerhed omkring metrobyggeriet, som kun betyder, at generne fra metrobyggeriet kommer til at vare længere, siger transportminister Magnus Heunicke.

  - Metroselskabets bestyrelse har vurderet, at økonomi og tidsplan er ved at skride som følge af de usikre retlige rammer for projektet. Vi har en lovbestemt pligt til at få bragt projektet på ret kurs igen. Det har partierne bag denne aftale taget ansvar for.

  Parterne bag aftalen er enige om at støtte et lovforslag fra transportministeren, som forventes vedtaget i denne folketingssamling. Det ændrer rammerne om metrobyggeriet på en række områder:

  1) Der kommer en nabopakke, som fordobler de samlede midler til kompensation for generne fra byggeriet.

  Erstatningerne vil for fremtiden være baseret på den tilladte støj og ikke den faktiske støj. Alle naboer, der ligger i den højeste kategori med hensyn til erstatning, får krav på genhusning. De mest støjplagede naboer får mulighed for at sælge deres boliger til Metroselskabet. Og endelig vil erstatninger ikke blive modregnet i sociale ydelser.

  2) Transportministeriet vil gennemføre en supplerende VVM-vurdering af  projektet.  I forbindelse med, at den bliver foretaget, vil embedslægen blive inddraget.

  3) Der kommer klare rammer omkring metrobyggeriet, både når det gælder støj og håndtering af grundvand. Støjen fra metrobyggeriet vil for fremtiden være reguleret gennem generelle regler i en ny bekendtgørelse. Da der bliver tale om generelle regler i stedet for konkrete afgørelser, vil det ikke være muligt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Det skaber til gengæld sikkerhed for vilkårene omkring byggeriet for både projektet og naboerne.

  Det vil fortsat være muligt at gå til domstolene. Dermed er Århuskonventionen overholdt.

  Baggrunden for lovindgrebet er, at der på baggrund af en række klageforløb i Natur- og Miljøklagenævnet er skabt betydelig usikkerhed omkring Cityringen. Senest har Natur- og Miljøklagenævnet den 5. februar 2014 ophævet Københavns Kommunes principbeslutning om udvidet arbejdstid på metroen og alle tilladelser udstedt på baggrund heraf.

  Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

  - Vi får med lovforslaget ryddet op og skabt tryghed og klarhed omkring tidsplanen for Cityringen. Det er vigtigt for københavnerne, at de får den metro, der vil gøre det meget lettere at komme rundt i byen og gøre den kollektive transport i København endnu mere attraktiv.

  - En del af naboerne omkring metrobyggeriet har følt sig plaget af støjen. Jeg er glad for, at vi nu giver dem en bedre kompensation og ret til genhusning. Ingen skal være tvunget til at blive udsat for sundhedsskadelig støj. Og samtidig hjælper vi også de af naboerne, der især ser frem til at få det støjende arbejde overstået, så deres hverdag kan blive normal igen.

  Indtil de nye regler træder i kraft, forventeligt midt i 2014, kører projektet videre efter de gældende regler for miljøtilladelser og med de erstatningsordninger, som Ekspropriationskommissionen har fastsat. De nye regler for erstatning og genhusning gælder først efter, at den nye bekendtgørelse er trådt i kraft.

  Læs aftaleteksten

  Læs fakta om nabopakke