Rapport om lokaltogsbetjeningen på Vestfyn

Transportministeriet offentliggør rapporten ”Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn”.

Foto: René Strandbygaard

10. marts 2014

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Transportministeriet, DSB, Fynbus og Region Syddanmark, som blev nedsat i efter-året 2012 af den daværende transportminister.

Arbejdsgruppen har haft til opgave at undersøge, om den regionale betjening af de små stationer på Vestfyn i fremtiden kan udføres på andre og mere hensigtsmæssige måder, som kommer både passagererne og regionaltogene og landsdelstogene til gode.

Rapporten vil indgå som et led i den fremtidige prioritering af trafikindsatsen i forbindelse med de politiske forhandlinger om en ny trafikkontrakt med DSB fra 2015.

Rapporten er sendt i høring i de berørte kommuner.

Læs rapporten "Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn".