Gå til hovedindhold

Regeringen klar til sag ved EU-domstolen om cabotage

Regeringen har svaret på en såkaldt åbningsskrivelse fra EU. I svaret slår regeringen fast, at den ikke vil rette vil ind på tre områder, hvor EU kritiserer de danske regler. Dermed er regeringen parat til at tage en sag ved EU-domstolen.

Indhold

  Det skal fortsat kunne koste op til 35.000 kroner i bøde, hvis udenlandske chauffører ulovligt kører indenrigsture i strid med de såkaldte cabotageregler. Cabotagereglerne skal fortsat sætte begrænsninger for, hvor meget chaufførerne må læsse og losse. Og det skal fortsat være muligt for danske myndigheder at kræve dokumentation fra chaufførerne inden for rimelig tid, når de er blevet stoppet som et led i en kontrol.

  Det har transportminister Magnus Heunicke skrevet i et brev til EU-kommissionen. Baggrunden er, at kommissionen er gået i rette med de danske regler for den såkaldte cabotage, hvor lastbiler fra et andet EU/EØS-land efter en international transport har ret til at køre tre indenrigsture inden for syv dage.

  Brevet fra transportministeren er et svar på en såkaldt åbningsskrivelse fra EU-kommissionen, som er et afgørende skridt mod en sag ved EU-domstolen.

  - Jeg er klar til at tage sagen ved EU-domstolen, hvis kommissionen fortsat ikke lytter til vores argumenter. De regler, vi har i Danmark, er nemlig vigtige for, at vi kan bekæmpe social dumping, siger transportminister Magnus Heunicke.

  Sagen har tre dele:

  For det første mener EU-kommissionen, at den danske bødesats på 35.000 kroner for en alvorlig overtrædelse af cabotagereglerne er urimelig i forhold til bøder i lignende sager.

  Her har den danske regering blandt andet svaret, at bøderne for overtrædelser af godstransportlovgivningen helt generelt er blevet forhøjet, og at der også findes lavere bøder end 35.000 kr. på cabotageområdet.

  For det andet mener kommissionen, at den danske definition af en cabotagetur er for striks. Ifølge den danske vejledning kan en tur indeholde enten flere læssesteder eller flere lossesteder. Men der kan ikke være både flere læssesteder og flere lossesteder. Det mener EU-kommissionen, at reglerne skal give mulighed for.

  Den danske regering mener omvendt, at det vil føre til, at turbegrebet bliver udhulet, og at reglen om højst tre cabotageture dermed bliver umulig at håndhæve.

  For det tredje mener EU-kommissionen, at Danmark pålægger transportvirksomhederne en uforholdsmæssigt stor byrde, fordi chaufførerne i de udenlandske biler ifølge de danske regler skal kunne fremlægge dokumentation for deres internationale tur og deres cabotageture, når de bliver stoppet som led i en kontrol.

  Den danske praksis har været sådan, at chauffører, der ikke havde dokumentationen i bilen, har fået mulighed for at skaffe den i løbet af politiets kontrol, for eksempel ved at få den tilsendt elektronisk. Trafikstyrelsens cabotagevejledning er nu blevet præciseret, så det fremgår klart.

  Den danske regering har blandt andet svaret EU-kommissionen, at dokumentationskravet er berettiget ud fra behovet for at lette kontrollen og undgå at dokumenter forfalskes.

  - Der skal være ordentlige forhold på landevejene og i førerhusene. Og juridisk mener vi, at vi har en rigtig god sag, udtaler transportminister Magnus Heunicke.