Gå til hovedindhold

Resultat af uvildig undersøgelse af støjmålere på metrocityringen

Delta Akustik konkluderer i en ny rapport om støjmålerne på Cityringens byggepladser, at målesystemet giver et retvisende billede af støjen fra byggepladserne, men at der med fordel kan foretages en række justeringer i forbindelse med overgangen til det nye regelgrundlag for Cityringens byggepladser.

Indhold

  Delta Akustik har udarbejdet en rapport om støjmålerne på Cityringens byggepladser. Undersøgelsen er foretaget for at sikre, at alle støjmålere fungerer efter hensigten, når den nye regulering for Cityringen træder i kraft pr. 1. juli. Baggrunden er bl.a. henvendelser fra en række borgere, der har rejst tvivl om støjmålerne.

  Undersøgelsen har omfattet indretningen af det samlede målesystem og tekniske forhold såsom støjmålernes placering, antal støjmålere, deres funktion og offentliggørelse af støjmålingerne.

  Det konkluderes i undersøgelsen, at målesystemet overordnet set giver et retvisende billede af støjen fra byggepladserne.

  Støjmålernes placering kan dog forbedres ved at justere på mikrofonernes afstande til reflekterende flader og ved på enkelte byggepladser helt at flytte de nuværende målere og/eller opsætte ekstra målere.

  Konkret anbefaler DELTA, at der opsættes nye målere ved Aksel Møllers Have, Københavns Hovedbanegård og Marmorkirken, og at der flyttes målere ved Poul Henningsens Plads, Trianglen, Nørrebroparken, Aksel Møllers Have, Enghave Plads, Marmorkirken og Nørrebro.

  Metroselskabet vil på baggrund af DELTAS rapport i løbet af de kommende måneder gennemføre de anbefalede justeringer.

  - Støjmålingerne er helt centrale i det nye regelgrundlag for metrocityringen og det nytter ikke, at der kan sås tvivl om, hvorvidt man kan stole på resultaterne.  Derfor har det været vigtigt for mig at få lavet en uvildig gennemgang. Jeg har nu bedt Metroselskabet om at følge op på Delta Akustiks anbefalinger så hurtigt som muligt, udtaler transportminister Magnus Heunicke.

  Læs Delta Akustiks rapport