Gå til hovedindhold

Stor ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har opslået den første ansøgningsrunde inden for transportdelen af EU's nye infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF).

Indhold

  Fonden støtter udbygningen af transportinfrastruktur på det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Fristen for ansøgninger til Kommissionen er den 26. februar 2015.

  Puljen er på 11,9 mia. EUR (88,9 mia. kr.), hvoraf de 7,9 mia. EUR (59,1 mia. kr.) udbydes i den frie pulje, som projekter fra alle EU-lande kan ansøge.

  Ansøgningsrunden dækker transportinfrastrukturprojekter inden for alle transportformer, inklusive trafikstyringssystemer. Der kan søges om EU-støtte til enten ’’studies’’ (projekteringsfase m.v.) eller ’’works’’ (egentligt anlægsarbejde). Ansøgningsrundens nærmere prioriter og de afsatte beløb hertil kan findes hos Europa-Kommissionen.

  Generel forskning og udvikling inden for transportsektoren er ikke dækket af ansøgningsrunden. Her kan der i stedet søges inden for EU's forskningsprogram Horizon 2020.

  Ansøgerne indsender selv ansøgningen til Kommissionen både elektronisk og i printet version. Idet alle ansøgninger med dansk involvering dog skal valideres af Transportministeriet inden indsendelse, ønskes den samlede ansøgning indsendt til Transportministeriet senest den 5. januar 2015 på tro@trm.dk.

  Hvis man ønsker at søge, anbefales det desuden, at man kontakter Transportministeriet så tidligt i processen som muligt på en af de relevante mailadresser nedenfor.

  Yderligere information kan findes på:
  Transportministeriets temaside om det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

  Ansøgningsrundens hjemmeside hos Kommissionens transportagentur, INEA, som fortæller om ansøgningsrundens prioriteter, og hvor der findes links til de relevante dokumenter, inkl. ansøgningsformularer og ansøgningsguide. Uddybende spørgsmål kan stilles til INEA på: INEA-CEF-transport-calls-2014@ec.europa.eu

  Følgende personer kan kontaktes i Transportministeriet:

  Thomas Rousing-Schmidt på tro@trm.dk for generelle oplysninger.

  Kasper Granhøi Hansen på kgh@trm.dk angående jernbaneprojekter.

  Kristian Baasch Pindbo på krp@trm.dk angående maritime projekter.

  Frederik Hoedeman (Vejdirektoratet) på frho@vd.dk angående vejprojekter.

  Anders Bak Sørensen (Vejdirektoratet) på abas@vd.dk angående ITS (intelligente transportsystemer på vejområdet).

  Niels Frees (Trafikstyrelsen) på nfr@trafikstyrelsen.dk angående nye teknologier, fx inden for elbiler og brintbiler.

  Flemming Schnipper Christensen (Trafikstyrelsen) på flch@trafikstyrelsen.dk angående lufttrafikstyringssystemet SESAR.