Gå til hovedindhold

Storebæltsforbindelsen giver Danmark 379 milliarder

En samfundsøkonomisk analyse viser, at Storebæltsforbindelsen over en periode på 50 år giver det danske samfund en gevinst på 379 milliarder kr. – og størst gevinst til Fyn.

Indhold

  Transportministeriet og Sund & Bælt har fået opgjort værdien af Storebæltsforbindelsen: Over en periode på 50 år giver Storebæltsforbindelsen det danske samfund en gevinst på 379 milliarder kr.

  Det svarer til at alle danskere – fra spædbørn til pensionister – bliver 67.000 kr. rigere som følge af, at vi har bygget Storebæltsforbindelsen. Investeringen i Storebæltsforbindelsen giver dermed et samfundsøkonomisk afkast på 14 procent om året.

  Storebæltsforbindelsens betydning kan især mærkes hos de mange brugere, som har stor gavn af forbindelsen. Hvor det før tog en time at sejle over Storebælt, tager det i dag 12 minutter at køre. Derudover slipper man for at vente på færgen, ligesom man heller ikke skal planlægge, hvornår man skal af sted og reservere plads.

  Samlet set sparer hver dansker i gennemsnit 6,3 timer per år på grund af Storebæltsforbindelsen, og gevinsterne kommer bredt ud i landet. Analysen viser dog, at det særligt er fynboerne, der har fået en gevinst af den faste forbindelse. De samlede brugergevinster per indbygger er på Fyn ca. 50 procent højere end landsgennemsnittet.

  Erhvervslivet nyder også godt af forbindelsen, hvilket i sidste ende kan mærkes i forbrugernes pengepung. Omkring en fjerdedel af det beløb, som virksomhederne sparer på grund af den faste forbindelse, ender hos forbrugerne i form af lavere priser på almindelige varer.

  Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

  - Storebæltsforbindelsen har vist sig at være en kæmpe succes.  Nu får vi sat kroner på den værdi, som Storebæltsforbindelsen skaber, og resultatet er ikke til at tage fejl af: 379 milliarder kr. over 50 år viser, at Storebæltsforbindelsen er en meget stor gevinst for Danmark.

  - Den faste forbindelse over Storebælt binder Danmark sammen og styrker vores fællesskab. Analysen viser, at fordelene kommer bredt ud i hele landet, selvom de største gevinster naturligvis tilfalder fynboerne, der omtrent har fået halveret rejsetiden til hovedstadsområdet.

  - Danmark havde ikke været det samme uden Storebæltsforbindelsen. Men det stod langt fra klart, da der tilbage i firserne var en meget ophidset debat om en fast forbindelse. Heldigvis stod modige politikere fast og udviklede statsgarantimodellen, der gjorde det muligt at etablere den faste forbindelse uden at belaste statens budget. Og dygtige ingeniører og tusindvis af medarbejdere over og under Storebælt knoklede for det projekt, de brændte for. Det er noget, vi kan være stolte af, og det kan vi stadig finde inspiration i.

  Administrerende direktør Leo Larsen, Sund & Bælt, udtaler:

  - Vi har nu fået tal på, at Storebæltsforbindelsen er en kæmpe økonomisk gevinst for samfundet. Det er blandt andet resultat af, at mobiliteten i Danmark med ét blev forbedret markant, hvilket kan aflæses af det trafikspring, vi så efter åbningen af forbindelsen, og som lå langt over det, man oprindeligt havde forventet.

  - Med statsgarantimodellen har det været muligt at etablere de faste forbindelser, der binder Danmark bedre sammen – også med udlandet. Modellen har på den baggrund vist sig at være særdeles velegnet til at udvikle og finansiere store, brugerbetalte infrastrukturprojekter.

  Storebæltsforbindelsen betales af brugerne. A/S Storebælt, der ejer og driver den faste forbindelse, har en rentebærende nettogæld på 25 milliarder kr., og selskabet forventes på den baggrund at være gældfri omkring 2030.

  Læs Samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen og en sammenfatning