Supplerende VVM for afgreningskammer til Sydhavnsmetroen i høring

Den supplerende VVM for afgreningskammeret fra Cityringen til den kommende Sydhavnsmetro sendes nu i høring.

Metrobyggeriet ved Otto Busses vej (maj 2014). Foto Dragør Luftfoto

08. oktober 2014

Med den politiske aftale af 12. juni 2014 om metro, letbane, nærbane og cykler mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev der reserveret i alt 263 mio. kr. til statens andel af finansieringen af afgreningskammeret til Sydhavnsmetroen. Etableringen af et afgreningskammer skal ske i sammenhæng med byggeriet af Cityringen med byggestart ultimo 2014/primo 2015.

Med principaftale af 27. juni 2014 om anlæg og drift af en afgrening fra Cityringen til Sydhavnen blev der indgået aftale mellem staten og Københavns Kommune om metroafgreningen til Sydhavnen.

På denne baggrund anmodede Metroselskabet transportministeren om en afgørelse af, hvorvidt afgreningskammeret var VVM-pligtigt.

Den 15. september 2014 traf transportministeren - på baggrund af Metroselskabets anmeldelse af en ændring af anlægget af Cityringen - afgørelse om, at der skal udarbejdes en supplerende VVM for afgreningskammeret fra Cityringen til den kommende Sydhavnsmetro.

Den supplerende VVM for afgreningskammeret fra Cityringen til den kommende Sydhavnsmetro sendes nu i høring. Den kan findes via dette link.

Den supplerende VVM-redegørelse beskriver miljøforholdene arbejdskørsel, støj og sundhed, hvilke er de miljøforhold, som ændres væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen for Cityringen og den supplerende VVM-redegørelse for Cityringen.

Åbent hus
Transportministeriet afholder i samarbejde med Metroselskabet åbent hus torsdag d. 23. oktober 2014 kl. 15.30-18.00 i Metroselskabet skurvogn placeret på Ingerslevgade. Se kort over placeringen.

Her kan man få svar på spørgsmål omkring den supplerende VVM, arbejdet med etablering af afgreningskammeret, kompensation mv.

Bemærkninger
Bemærkninger til VVM’en kan sendes som brev eller e-mail senest den 9. november 2014 til:

Transportministeriet
Frederiksholms kanal 27 F
220 København
Att.: Anitta Bugenhagen, Bro- og Metrokontoret

eller

trm@trm.dk samt ahvh@trm.dk

Transportministeren udarbejder herefter en hvidbog over de indkomne høringssvar.

På denne baggrund vil transportministeren tage stilling til, hvorvidt VVM-tilladelse kan udstedes.