Gå til hovedindhold

Transportministeren tager til Paris for at bekæmpe social dumping

Transportminister Magnus Heunicke drager til Paris for at skabe alliancer om at få ændret EU's tågede regler om lastbilers adgang til at udføre nationale transportopgaver i et andet EU-land, end hvor de kommer fra, også kaldet cabotagekørsel.

Indhold

  Transportminister Magnus Heunicke forsøger nu at få de øvrige EU-lande med på at lave klare regler for lastbilchauffører, som ikke bare fungerer bag skrivebordet, men også ude på vejene. Det handler om den såkaldte cabotagekørsel, hvor udenlandske lastbiler internt i Danmark udfører transportopgaver for kunder i tilknytning til en international transport.

  Det er nemlig kendt, at der i et vist omfang foregår ulovlig cabotagekørsel, hvor udenlandske vognmænd i strid med reglerne udfører kørsel på løn- og arbejdsvilkår, der er væsentligt ringere end de danske. Det er social dumping, og det skal bekæmpes, for det lægger et uacceptabelt pres på danske vognmænd, mener transportminister Magnus Heunicke. Han mener, at et vigtigt led i den kamp er at få lavet nogle klare regler, der gælder i hele EU:

  - Jeg afbryder min påskeferie for at tage til en konference i Paris og skabe en stærk alliance med kolleger i Europa, så spørgsmålet om cabotage kan blive sat effektivt på dagsordenen i EU, så vi bekæmper snyd og dermed social dumping, udtaler ministeren.

  Konferencen finder sted den 16. april, og her vil Transportministeren blandt andet deltage i en paneldebat om kontrol af vejtransport. Desuden vil han vende sagen med de af hans ministerkolleger, der er til stede.

  - Her vil jeg understrege, at klare regler i forhold til cabotage og mulighed for håndhævelse er blandt de største udfordringer, vi står til i forhold til at regulere vejtransporten, siger Magnus Heunicke

  Konkret vil ministeren især arbejde for at få en klar definition af, hvad en cabotagetur er. Han vil også arbejde for at give myndighederne lettere adgang til at se dokumentation, og endelig vil han forsøge at forhindre, at der sker en yderligere liberalisering af området.

  Turen til Paris kommer i forlængelse af det brev som Danmark sammen med en række andre lande, herunder Frankrig og Belgien, sendte til Kommissionen i december 2013, der bl.a. understregede behovet for klare regler og signalerede, at der ikke aktuelt er grundlag for yderligere liberalisering på området.

  - Vi skal løbende gøre en stor indsats for at sikre, at Kommissionen arbejder i vores retning i stedet for imod en større liberalisering. Min franske ministerkollegas initiativ til konferencen i Paris er et vigtigt bidrag til denne indsats, udtaler Magnus Heunicke