Gå til hovedindhold

Transportministeriet gennemgår Cityringens støjmålere

Transportministeriet vil i samarbejde med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet I/S iværksætte en gennemgang af alle byggepladsernes støjmålere, inden det nye regelsæt gældende for Cityringens byggepladser træder i kraft.

Indhold

  Det forventes, at der pr. 1. juli træder ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft, hvor tilsynet med Metroselskabet skal baseres på støjmålinger.

  Inden den nye regulerings ikrafttrædelse vil der blive gennemført et eksternt review af den eksisterende overvågning af støj fra byggepladserne. Der vil bl.a. blive tjekket op på støjmålernes placering, antallet af støjmålere, deres funktion og offentliggørelse af støjmålinger.

  Målet er at sikre, at overvågningen fungerer efter hensigten i forhold til den fremtidige regulering.

  - Et tjek af alle støjmålere er fra min side en konkret opfølgning på høringsfasen ifm. VVM-processen, hvor der på borgermødet bl.a. blev rejst spørgsmål om placeringen af de eksisterende støjmålere. Det er samtidig vigtigt, at fundamentet for det tilsyn, kommunerne skal føre, er stærkt. Derfor vil vi sikre, at alle støjmålere sidder korrekt, inden de nye regler for byggepladserne træder i kraft, siger Magnus Heunicke.

  Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet er inviteret til at deltage i udarbejdelsen af review’et.

  Endvidere vil naboerne blive inddraget, så de får mulighed for at give input. Selve review’et gennemføres af et anerkendt og støj-akkrediteret rådgivningsfirma.

  Review’et skal afrapporteres skriftligt og skal indeholde anbefalinger til eventuelle justeringer af målesystemet. Metroselskabet skal på baggrund af rapporten udarbejde en gennemførelsesplan for eventuelle korrektioner.