Gå til hovedindhold

Transportministeriet udarbejder supplerende VVM om metrocityringen

Indhold

  Transportministeren har modtaget en henvendelse fra Metroselskabets bestyrelse, hvori det påpeges, at der er opstået usikkerhed om myndighedsforhold og reguleringen af byggeriet metrocityringen. Det vurderes, at der er risiko for, at projektets tidsplan ikke kan overholdes samt at der er usikkerhed for berørte naboer om fremtidige gener og kompensationer.

  Transportministeren har derfor truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en supplerende VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Formålet med den supplerende VVM er at skabe klare rammer for både projekt og naboer i resten af anlægsperioden.

  Den supplerende VVM-redegørelse vil beskrive de miljøpåvirkninger, som ændres væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen for Cityringen fra 2008. Det gælder følgende miljøforhold:

  • Trafik
  • Støj
  • Vibrationer
  • Mennesker, sundhed og samfund

  Transportministeriet indkalder derfor til idéer og forslag fra offentligheden i forbindelse hermed.

  Der kan hentes information om Cityringen på http://www.m.dk/#!/om+metroen/metrobyggeriet/om+cityringen

  Endvidere henvises til den politiske aftale "Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen"

  Bemærkninger og forslag kan sendes som brev eller e-mail senest den 8. april 2014 til:

  Transportministeriet
  Frederiksholms kanal 27 F
  1220 Københavns
  Att.: Metrokontoret

  E-mailadresse: trm@trm.dk