Gå til hovedindhold

Analyse: Togfonden kan give 24.000 nye arbejdspladser

Regeringen og fagbevægelsen går sammen om at sikre, at Togfonden bliver en succes for det danske arbejdsmarked.

Indhold

  Der kommer mange danske arbejdspladser, når Togfondens investeringer i de kommende år ruller ud over hele landet, og der skal sættes elmaster op og lægges nye skinner, og eksisterende jernbaner skal rettes ud og gøres hurtigere. 

  En ny rapport, udarbejdet af eksperter fra Trafikstyrelsen, Banedanmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Uddannelses- og Forskningsministeriet om behovet for arbejdskraft som følge af Togfondens projekter, viser at de store jernbaneinvesteringer kan skabe nye danske arbejdspladser svarende til 18.000-24.000 årsværk frem til midten af 2020’erne. 

  Rapporten er udarbejdet som led i aftalen om Togfonden fra januar 2014 mellem Regeringen DF, EL og SF og sætte bl.a. fokus på effekten af Togfonden på den danske og udenlandske beskæftigelse, herunder om der er nok danske hænder til at besætte de mange job. 

  Rapporten peger på en risiko for, at der kan opstå mangel på danske såvel ufaglærte, faglærte og højtuddannede medarbejdere - f.eks. elektrikere og ingeniører med specifik jernbaneviden. 

  For at sikre at Togfonden bliver en succes for det danske arbejdsmarked har Transportminister Magnus Heunicke derfor sammen med Dansk El-forbund taget initiativ til en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra fagbevægelsen. 

  Arbejdsgruppen skal komme med brugbare bud på, hvordan der kan skabes opmærksomhed om Togfonden, så de jobmuligheder, den giver, bliver udnyttet. Den skal også levere konstruktive indspark til, hvordan regeringen og arbejdsmarkedets parter kan forhindre, at der opstår flaskehalse for visse faggrupper.

  Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

  - Danmark har brug for flere arbejdspladser og en bedre kollektiv trafik. Og vi ser med de nye tal, at Togfonden i den grad leverer begge dele. 

  - Med så mange nye job, er det er en udfordring at skaffe nok faglærte danske hænder til arbejdet.  Jeg har derfor kun ros tilovers for, at Dansk El-forbund og den øvrige danske fagbevægelse er klar til at tage arbejdshandskerne på og indgå i denne arbejdsgruppe, så vi sammen kan bidrage til, at Togfonden bliver en succes for det danske arbejdsmarked.


  Formanden for Dansk El-forbund Jørgen Juul Rasmussen udtaler: 

  - Det er positivt, at transportministeren i forbindelse med Togfonden vil samle de faglige organisationer, så vi kan arbejde sammen om, at der er den fornødne arbejdskraft og proaktivt forsøge at løse de problemer, der kan opstå. 

  - I Dansk El-forbund vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe til med at skaffe de elektrikere der er behov for, når Togfondens projekter skal realiseres.