Gå til hovedindhold

EU-støtte til 20 danske transportprojekter

EU-medlemslandene har nu formelt godkendt Europa-Kommissionens forslag til hvilke europæiske transportprojekter, der får tildelt EU-støtte. Der tildeles støtte til 20 projekter med dansk deltagelse. Projekterne dækker transportområdet bredt inden for jernbane, vej, luftfart og søfart.

Indhold

  Midlerne kommer fra EU's infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF), der i EU-budgetperioden 2014-2020 støtter projekter på det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Transportnettet har til formål at styrke det indre marked blandt andet ved at fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.

  Der har været stor konkurrence om EU-midlerne, hvorfor kun 276 ud af 735 ansøgninger er blevet godkendt til støtte, svarende til knap 38 pct. Imidlertid er 20 ud af 33 ansøgninger med dansk deltagelse blevet godkendt til støtte, svarende til ca. 60 pct. 

  I alt får 17 danske aktører tildelt EU-støtte med beslutningen. Støttemodtagerne fordeler sig bredt inden for alle transportformer og inden for både den offentlige og private sektor. 

  Femern Bælt-forbindelsen tildeles, som det tidligere er udmeldt, ca. 4,4 mia. kr. i støtte, hvilket er ca. halvdelen af det beløb, der var forudsat i den finansielle analyse for projektet. 

  For tredje år i træk tildeles der støtte til Banedanmarks Signalprogram, der frem til 2021 totaludskifter de gamle signaler på det statslige jernbanenet med den europæiske standard, ERTMS.

  - Det er naturligvis bekymrende, at Europa-Kommissionen ikke tildelte højere støtte til Femern Bælt-forbindelsen i denne omgang. Det er jeg i dialog med transportkommissæren om, og jeg vil gøre mit for, at vi får mest muligt EU- støtte til projektet, når der skal søges igen i 2018. 

  - Det er dog positivt, at en lang række andre danske transportprojekter også har fået midler fra EU. 

  - Det er særligt positivt, at Banedanmarks signalprogram får kontant opbakning fra EU ved at få tildelt yderligere støtte på over 140 mio. kr. Med det projekt går Danmark forrest i Europa med at udskifte vores forældede signaler og erstatte dem med den europæiske standard. 

  - Jeg er også glad for, at vi på vejområdet og i luftfarten får betydelig EU-støtte til projekter, der får trafikken til at glide lettere ved at indføre nye trafikstyringssystemer.

  - Sidst men ikke mindst er det meget tilfredsstillende, at så mange maritime projekter støttes. Den maritime sektor spiller en meget vigtig rolle, når det kommer til at løfte de kommende årtiers vækst i godstransporten. Danmark står som en stor søfartsnation stærkt i den sammenhæng. Samtidig sker der i disse år en masse initiativer for at gøre søfarten grønnere. Det er de her projekter også udtryk for.  

  - De mange projekter inden for de forskellige transportformer er tilsammen med til at skabe et mere effektivt og grønt transportnet. Det er til gavn for både Danmark og resten af Europa, udtaler transportminister Hans Christian Schmidt.

  Nedenfor kan du finde en samlet oversigt over de danske projekter, der har fået tildelt EU-støtte i forbindelse med ansøgningsrunden.