Gå til hovedindhold

Femern Bælt-forbindelsen når to vigtige milepæle

Anlægsloven er blevet fremsat for Folketinget, samtidig med at Danmark og Tyskland har afleveret den fælles ansøgning om EU-støtte til projektet.

Indhold

  Den kommende forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt har i dag nået to afgørende milepæle.

  Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg er i dag blevet fremsat for Folketinget. Samtidig har Danmark og Tyskland sendt en fælles ansøgning om EU-støtte til projektet af sted til Europa-Kommissionen.

  ”Femern Bælt-projektet er inde i en afgørende fase lige nu, og det er vores opgave at arbejde målrettet og koncentreret for at minimere de risici, som projektet står over for. I dag er lovforslaget blevet fremsat for Folketinget, samtidig med at vi har sendt ansøgning om EU-støtte af sted. Det er et vigtigt skridt på vejen,” siger Magnus Heunicke.

  Lovforslaget indebærer, at Folketinget giver Femern A/S og A/S Femern Landanlæg bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Med anlægslovens vedtagelse gives den danske miljøgodkendelse til projektet.

  Lovforslaget indeholder dog samtidig en forudsætning om, at Femern A/S ikke kan indgå aftale om de fire store tunnelkontrakter, før forligskredsen i efteråret 2015 har fået forelagt en fornyet vurdering af den samlede økonomi i projektet, herunder en opdateret risikovurdering.

  ”Anlægsloven er fundamentet for det kommende anlægsarbejde og den danske miljøgodkendelse af projektet. Men vi sætter ikke byggeriet i gang, før vi ved, hvad den endelige pris bliver på de fire store anlægskontrakter, hvor meget støtte projektet får fra EU, og vi har status for den tyske myndighedsgodkendelse,” siger Magnus Heunicke.

  Der søges om EU-støtte til anlægsfasen for Femern Bælt-forbindelsen (kyst til kyst) for perioden 2016-2020. Der er tale om en fælles dansk-tysk ansøgning, som også har opbakning fra Sverige og en lang række organisationer.

  Parallelt hermed indsendes ansøgning om EU-støtte til anlægsfasen for Femern Bælt jernbanelandanlæg (strækningen Ringsted-Rødby).

  ”Europa-Kommissionen har allerede tildelt den maksimalt mulige støtte til projekteringsfasen, og det er meget vigtigt for projekts økonomi, at der også tildeles EU-støtte til anlægsfasen”

  ”Jeg er glad for den flotte opbakning, ansøgningen har fået fra en række vigtige aktører i både Tyskland, Danmark og Sverige, inklusive fuld opbakning fra mine to transportministerkolleger i Tyskland og Sverige,” siger Magnus Heunicke.