Femern Bælt-projektets anlægslov vedtaget af Folketinget

Den kommende forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt har i dag nået endnu en vigtig milepæl med vedtagelsen af projektets anlægslov i Danmark.

28. april 2015

Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg er i dag blevet vedtaget af Folketinget med stor politisk opbakning.

”Folketingets vedtagelse af anlægsloven for Femern Bælt-projektet er uden tvivl en af de største og vigtigste milepæle for projektet. At vi har nået den milepæl i dag, er jeg som transportminister enormt stolt og glad over. Femern Bælt-forbindelsen er uden sidestykke et historisk projekt, som kommer til at skabe vækst, udvikling og masser af arbejdspladser,” siger transportminister Magnus Heunicke.

Femern Bælt-forbindelsen er en stor gevinst for samfundet, og den vil give helt nye muligheder for både borgere og virksomheder. Forbindelsen skaber en direkte korridor til vores vigtigste samhandelspartner og bringer Skandinavien tættere på resten af Europa.

Forligskredsen skal til efteråret tage stilling til igangsætning af anlægsarbejdet på baggrund af en afklaring af projektets samlede økonomi, herunder et opdateret anlægsbudget baseret på de endelige anlægspriser og en afklaring af omfanget af EU-støtte til projektet, samt en status for den tyske myndighedsgodkendelse.

”Med vedtagelsen af anlægsloven har projektet fået den danske miljøgodkendelse, hvilket er et stort skridt. Men der er tale om et meget komplekst projekt og vi er ikke i mål endnu. Selve anlægsarbejdet sætter vi nemlig ikke i gang, før vi i efteråret har en afklaring af projektets samlede økonomi og en status for den tyske godkendelse af projektet. Det er i dette tilfælde det mest ansvarlige, når man arbejder med så stort et projekt,” siger Magnus Heunicke.

Nedenfor findes link til pressemeddelelsen på henholdsvis engelsk og tysk.