FFL 2016: Tillægskontrakt sikrer besparelse på 300 mio. kr. i DSB-kontrakt

Regeringen har i forbindelse med fremlæggelse af finanslovforslaget for 2016 underskrevet en tillægskontrakt med DSB, der betyder en besparelse på 300 mio. kr. på den oprindelige kontrakt, der blev indgået under den tidligere regering. DSB skal stadig levere samme ydelse.

Foto: DSB/René Strandbygaard

29. september 2015

DSB forventer et overskud for 2015 på ca. 500 mio. kr. før skat og engangsposter. Dette er væsentligt over det skøn på 323 mio. kr. før skat, som lå til grund for fastsættelsen af kontraktbetalingen til DSB, og det har dannet grundlag for Transport- og Bygningsministeriets drøftelser om reduktion af kontraktbetalingen med DSB’s bestyrelse. 

Drøftelserne er endt med, at regeringen har indgået en aftale med DSB, der betyder, at kontraktbetalingen til DSB sænkes med 300 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. 

- Med tillægsaftalen er DSB er stadig forpligtet til at levere samme ydelse, men vi får den 300 mio. billigere. Det er der rigtig god fornuft i, det tror jeg, alle kan se, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

Et af de områder, hvor dialogen med DSB har været intens igennem årene, er når det kommer til IC4- togene. Transport- og Bygningsministeriet har haft drøftelser med DSB også om dette emne. Også her har DSB præsenteret en række forbedringer.

- Desværre kan vi ikke spole tiden tilbage og ændre på det faktum, at vi har købt nogle tog, som aldrig har fungeret optimalt. Men det er ikke længere frugtbart at fortsætte diskussionen om, hvor elendige de er, og hvor dårligt de virker. Vi har hverken råd til – eller mulighed for at købe nogle nye, så vi må få det bedste ud af dem, vi har. 

Den indgåede aftale med DSB betyder ikke, at diskussionen om udbud er afsluttet, understreger transport- og bygningsministeren. 

- DSB får arbejdsro nu og her, men det betyder ikke, at udbud er taget af bordet. Det var en del af den tidligere regerings aftale, og det vil vi selvfølgelig også se nærmere på. Men for nu har vi lukket en aftale, der betyder, at vi får samme ydelse som hidtil, bare 300 mio. billigere.

Statens tilskud til DSB vil fremover være ca. 4 mia. kr. årligt.