Gå til hovedindhold

Flere afgange og flere siddepladser i togtrafikken

Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået en aftale om en kontrakt for DSB, der gælder i ti år. Den stiller krav om flere togafgange og siddepladser, skærpede krav om tog til tiden, og den gør det muligt for DSB at indlede indkøb af el-tog.

Indhold

  Nu kan pendlerne se frem til at få flere afgange, og der bliver flere siddepladser i togtrafikken.

  Det er resultatet af en aftale om en tiårig kontrakt om togtrafik i Danmark, som regeringen, SF og Enhedslisten har indgået. 

  I løbet af kontraktperioden skal DSB køre 10 procent flere togkilometer end i dag. Det betyder flere togafgange, blandt andet mellem København og Aarhus, hvor der kommer et ekstra lyntog i hver retning pr. time i 2021. Og der vil i løbet af de ti år kunne blive plads til 25 procent flere passagerer, end der er i dag.

  - Pendlerne efterspørger tre ting: Flere togafgange, flere siddepladser og færre forsinkelser. Vi vil jo have folk til at tage den kollektive trafik, og så mangler det da bare, at vi kan levere det, siger transportminister Magnus Heunicke.

  Pendlerpakke kræver tog til tiden
  Med kontrakten bliver kravene til DSB om tog til tiden skærpet som led i en pendlerpakke. 

  Der indføres en nyt ambitiøst mål for punktlighed, som afspejler kundernes oplevelse. 

  Et fjern- eller regionaltog vil nu være defineret som forsinket allerede efter 3 minutter mod 6 minutter i den tidligere kontrakt. Aflyste tog medregnes fremover som en forsinkelse. Og et forsinket tog med mange passagerer tæller mere end tog med få passagerer i opgørelsen af, om DSB opfylder målet for punktlighed. DSB vil kompensere pendlerne med udgangspunkt i det nye mål.

  Nye el-tog 
  Den nye DSB-kontrakt bygger desuden ovenpå Togfonden DK og sikrer, DSB indleder indkøbet af el-tog. Der er i det forberedende arbejde til den kommende anskaffelse af nye tog regnet med investeringer på over 20 mia. kroner. De nye el-tog kan komme ud på skinnerne, efterhånden som jernbanen bliver elektrificeret. 

  Forbedringer for handicappede
  DSB-kontrakten gør det også lettere for handicappede at tage toget. Fra sommeren 2015 kan de nøjes med at give et varsel på 24 timer, hvis de skal bruge assistance, mod 48 timer i dag. Og så snart det er praktisk muligt, skal DSB kunne hjælpe de handicappede, hvis de har fået besked 12 timer før. På Kystbanen vil varslet være to timer.

  Analyse af fremtidige udbud
  Endelig gør den nye aftale om DSB-kontrakten klar til, at al togtrafik i Danmark på sigt kan blive udbudt på en måde, hvor sammenhængen i den kollektive trafik ikke sættes over styr. 

  Der skal laves en udbudsanalyse, som skal give et billede af, hvilke løsninger der vil være bedst, og hele jernbanesektoren skal gøres klar til en situation med fuldt udbud af al togtrafik.

  - Jeg er tilhænger af udbud, men det skal gøres klogt. Derfor går der nogle år, før vi laver nye udbud – fordi vi er midt i en periode med historiske ombygninger af den danske jernbaneinfrastruktur som følge af Togfonden DK. Men endemålet er, at vi i Danmark har fuldt udbud af togtrafik, siger transportminister Magnus Heunicke.