Gå til hovedindhold

Forbrugerrådet Tænk misforstår nyt mål for punktlighed

Den nye kontrakt med DSB stiller markant skærpede krav til DSB’s evne til at køre tog til tiden. Forbrugerrådet Tænk har i dag kommenteret punktlighedsmålet i den nye DSB-kontrakt og mener, at det er uambitiøst. Dette beror imidlertid på en simpel misforståelse af tallene.

Indhold

  I den nye kontrakt med DSB stilles markant skærpede krav til togenes punktlighed:

  • Punktlighedskravet i den nye kontrakt ligger for 2015 væsentligt højere i punktlighedskravet i den gamle kontrakt.

  Kravet tager udgangspunkt i, hvor mange tog der rent faktisk kørte til tiden i 2012, hvor DSB leverede en bedre rettidighed end de var forpligtet til: Kontraktkravet var på 90,3 pct., men DSB kørte 94,3 pct. af fjern- og regionaltogene til tiden. I den nye kontrakt skal DSB i udgangspunktet levere lidt flere tog til tiden, end de gjorde i 2012. 

  • Punktligheden skal herudover forbedres i kontraktens 10-årige løbetid. Kravet i 2024 svarer til en punktlighed på 97,8 pct. ved den hidtidige definition af forsinkelse. 

  Når de skærpede krav ikke umiddelbart kan aflæses i tallene i den nye kontrakt 2015-2024, er det fordi definitionen af, hvornår et tog er forsinket, samtidig ændres. Den nye definition skærper kravet til et rettidigt tog fra de nuværende 6 minutters forsinkelse til 3 minutter. Det svarer i højere grad til kundernes oplevelse af rettidighed og stemmer overens med til international praksis.

  Men når kriteriet for hvornår et tog defineres som forsinket halveres, må kravet til, hvor mange tog der må være forsinkede, nødvendigvis også justeres. 

  Et eksempel:

  DSB kørte i 2012, hvor et tog først blev defineret som forsinket efter 6 minutter, med en historisk høj punktlighed på 94,3 pct. Omregnet til en forsinkelsesdefinition på 3 minutter svarer det til en punktlighed på 79,7 pct.


  I den nye kontrakt med DSB stilles der krav om, at punktligheden allerede i 2015 skal være på mindst 81,3 pct. efter det nye mål.

  Derudover stilles der krav om, at DSB’s tog – også i takt med at infrastrukturen forbedres og udbygget – kører mere og mere præcist, og punktlighedsmålet slutter derfor på 88,7 pct. i 2024.

  Det svarer til en punktlighed i 2024 på 97,8 pct. ved den hidtidige forsinkelsesdefinition på 6 minutter. Dette muliggøres af de forbedringer af jernbanen, som gennemføres i de kommende år – bl.a. helt nye signaler og nye banestrækninger med større kapacitet.

  Kravene til togenes punktlighed i den kommende kontrakt er fastsat på baggrund af et grundigt analysearbejde fra det tyske konsulentfirma Civity, bl.a. på baggrund af sammenligninger med andre landes jernbaner – herunder Sverige, Schweiz og Østrig.