Københavns Kommune kan give billig parkering til alle delebiler

Et nyt udkast til bekendtgørelse om parkering giver Københavns Kommune mulighed for at give billig parkering til alle delebilsordninger.

13. august 2015

Derfor kan også delebilsordninger med elbiler som f.eks. DriveNow få billige parkeringslicenser, hvis kommunen vælger, det skal være sådan. Det nye udkast til bekendtgørelse sidestiller som ønsket i høringssvar alle typer delebiler.
Transport- og Bygningsministeriets fornyede udkast sidestiller på den måde de miljø- og fremkommelighedsvenlige bybilsordninger. Formålet med denne ændring er at sikre, at der er lige vilkår for forskellige delebilsordninger, så der ikke sker en urimelig konkurrenceforvridning på markedet.
Københavns Kommune vil altså stadig kunne oprette en delebilsordning med eldrevne biler, hvis det er det, de ønsker, ligesom de også kan give parkeringsrabat til delebilsordninger. Rabatten skal bare gives til alle.