Gå til hovedindhold

Minister klar til at se på reglerne for flysikkerhed

Efter den franske flytragedie er transportminister Magnus Heunicke parat til at få styrket reglerne og procedurerne omkring flysikkerhed for piloter.

Indhold

  Transportminister Magnus Heunicke udtaler på Danmarks vegne sin klare støtte til grundigt at få undersøgt reglerne for flysikkerhed omkring piloter. 

  Den danske myndighed på området, Trafikstyrelsen, har i dag været i kontakt med Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og meldt, at Danmark støtter EASAs anbefaling om som minimum at have 2 personer i cockpittet.

   - Flysikkerhed er altafgørende, og det er et område, som vi ikke skal gå på kompromis med. Derfor bakker jeg på vegne af Danmark op om EASAs anbefaling om, at der som minimum skal være to personer i cockpittet. Det er vigtigt, at vi har de mest optimale rammer for flysikkerhed, siger transportminister Magnus Heunicke (S). 
  For at sikre at der ikke er sikkerhedsmæssige aspekter omkring en regelændring, som vil være uhensigtsmæssige, har Trafikstyrelsen samtidig spurgt de danskregistrerede selskaber om deres holdning.
  Og umiddelbart efter påske leverer Trafikstyrelsen en fyldestgørende rapport, som ser på konsekvenser og fordele og ulemper ved evt. at ændre reglerne på området.
  Samtidig er Trafikstyrelsen gået i gang med at gennemgå de halv- og helårlige lægetjek af piloterne, som allerede i dag gennemføres. Formålet er at nøje få gransket, om de procedurer som allerede findes i dag kan styrkes. 
   - Når vi har en så alvorlig hændelse som denne, er vi selvfølgelig nødt til at gå alle procedurerne efter i sømmene. På nuværende tidspunkt gennemgår piloter halv- og helårlige lægetjek, som også indebærer spørgsmål omkring deres psykologiske tilstand. Og nu vil Trafikstyrelsen så undersøge, om de nuværende tjek skal ændres eller udvides, siger Magnus Heunicke. 
  Ministeren understreger samtidig, at det er vigtigt at nye tiltag bliver undersøgt grundigt og vurderes samlet, således at der ikke introduceres nye usikkerheder. 
   - Vi skal være helt klare på, hvad der er den rigtige vej at gå for at hindre sådanne fremtidige hændelser, siger Magnus Heunicke.