Storebæltstakster følger almindelig prisudvikling

Taksterne på Storebæltsforbindelsen reguleres én gang om året på baggrund af den generelle prisudvikling i samfundet. Derved holdes de faste priser på Storebælt konstant.

12. november 2015

Der har været historier i pressen om, at regeringen skifter kurs i forhold til taksterne på Storebælt.  Den årlige regulering af taksterne på Storebælt er alene en teknisk regulering, der sikrer, at taksterne følger den generelle prisudvikling i samfundet. 

Siden Storebæltsforbindelsen åbnede, er taksterne som udgangspunkt blevet reguleret efter forbrugerprisindekset.  Taksterne blev ikke prisreguleret i 2006, hvor der var indgået politisk aftale om at sætte taksterne ned med 20 procent. Siden er taksterne blevet reguleret hvert år med den almindelige prisudvikling. Derved holdes de faste priser på Storebælt konstant.

Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt udtaler: 

- Der er en del polemik i pressen om, at taksterne på Storebælt ændres. Jeg vil gerne slå fast, at taksterne på Storebælt den 1. januar 2016 kun reguleres med den almindelige prisudvikling i samfundet. Det er fast kutyme, at man gør sådan hvert år.