Gå til hovedindhold

Transportminister kalder til EU-opgør med social dumping i luften

Transportminister Magnus Heunicke fremlægger på et møde med EUs transportkommissær Violeta Bulc fredag i Bruxelles konkrete forslag til, hvordan fælles EU-regler kan dæmme op for regelshopping og social dumping i luftfarten.

Indhold

  - Vilkårene i dele af branchen er urimelige og konkurrenceforvridende. En regulering af arbejdsvilkårene i luftfarten kan kun gennemføres på EU-niveau. Jeg lægger op til en særskilt og hurtigtvirkende forordning alene for luftfarten, en Lex Luftfart, siger Magnus Heunicke.

  De danske forslag udspringer af en arbejdsgruppe under Rådet for Dansk Luftfart. Med i arbejdsgruppen er en række ministerier, repræsentanter for luftfartsbranchen og de faglige organisationer. Fra såvel myndighedsside som fra arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanter er der fuld tilslutning til rapportens anbefalinger.

  Et bærende element er en skarpere definition af arbejdsgiverbegrebet i luftfartsindustrien, så en arbejdsgiver ikke kan lægge afstand til sit ansvar for flybesætningsmedlemmer og andre ansatte via netværk af datterselskaber i andre EU-lande og uden for EU. Tiltaget skal også gøre op med manglen på arbejdsgiveransvar i de situationer, hvor for eksempel piloter hyres som selvstændige ”virksomheder”.

  Endvidere foreslår Danmark, at den nye EU-forordning fastslår, at flypersonalet er sikret socialt i et EU land og samtidig får krav på at få oplyst i hvilket land, de er socialt sikret. 

  Endelig skal der laves en fast definition af det såkaldte hjemmebasebegreb, så de ansatte kun skal have tilknytning til én hjemmebase, og den forankres i EU, så det sikrer en ensartet fortolkning, administration og håndhævelse af begrebet.

  - Sidste år viste en rapport fra arbejdsgruppen under Luftfartsrådet en række eksempler på, hvordan visse flyselskaber med indviklede selskabskonstruktioner, anvendelse af hjemmebaser i flere lande og urimelige ansættelseskontrakter, kunne have personale til lønninger og vilkår langt under et anstændigt niveau, siger Magnus Heunicke.

  - Vi kan se, at de nuværende uklare forhold fører til ansættelser, hvor der ikke gives løn under sygdom, hvor medarbejderen selv skal betale uniform mv., hvor medarbejderen kan forflyttes til et andet land uden varsel, og hvor man helt kan undlade at betale løn i perioder med begrænset aktivitet.

  - Disse metoder er ikke kun en trussel mod velfærden og den nordiske model for, hvordan lønmodtagere og arbejdsgivere finder sammen om arbejdsvilkårene, metoderne udgør også en ulige konkurrence for de selskaber, der faktisk behandler deres ansatte ordentligt, siger Magnus Heunicke. 


  Tilsynet med arbejdsmiljøet foreslås også strammet, så det skal foregå efter ensartede EU-regler, uanset hvilket EU-land et fly er indregistreret i. Det skal gøre op med, at nogle lande kun kontrollerer fly fra deres nationale register, når disse befinder sig i hjemlandet. Mange selskaber har fly, der aldrig gæster det land, de er registreret i.

  - Jeg glæder mig til at præsentere vores forslag for kommissionen. Kommissionen har allerede selv erklæret, at vi skal kæmpe mod social dumping, siger Magnus Heunicke.