Udflytning af statslige arbejdspladser på Transport- og Bygningsministeriets område

Regeringen har besluttet at udflytte følgende statslige arbejdsplader på Transport- og Bygningsministeriets område:

01. oktober 2015

• Trafik- og Byggestyrelsen deles op i Færdselsstyrelsen i Ribe og Trafik- og Byggestyrelsen i København. Færdselsstyrelsen er en ny styrelse, der skal varetage opgaver, som i dag er placeret i Trafik- og Byggestyrelsen. Den nye styrelse i Ribe kommer til at rumme 65 arbejdspladser. 

• I Ringsted placeres 270 arbejdspladser under Banedanmark. Ringsted er med sin centrale placering i jernbanenettet midt på Sjælland velegnet som udgangspunkt for varetagelse af infrastruktur og vedligeholdelse af banenettet. 

• Ligeledes i Ringsted placeres Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane med 11 arbejdspladser

• I Fredericia placeres 40 arbejdspladser under Banedanmark, som skal varetage opgaver vedrørende styring og tilsyn med fornyelses- og anlægsprojekter på jernbanen i Jylland. 

• Dele af Bygningsstyrelsen flyttes til Skanderborg med 32 arbejdspladser. 

• I Viborg placeres desuden Taksationssekretariatet med 2 arbejdspladser.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler i den anledning: 

- Regeringen har ønsket en mere geografisk balanceret placering af de statslige arbejdspladser, og jeg synes, at der på Transport- og Bygningsministeriets område er fundet en god balance.