Gå til hovedindhold

Bred enighed om ny postaftale

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om justeringer af den landsdækkende postservice.

Indhold

  Der er i dag indgået en ny postaftale.

  Med aftalen videreføres den landsdækkende postservice (befordringspligten) for en ny 3-årig periode 2017-2019, men i en reduceret udformning. Som hidtil vil det være Post Danmark A/S, der varetager befordringspligten.

  Aftalen indebærer bl.a., at

  • Antallet af omdelingsdage reduceres fra 6 til 5 hverdage om ugen,
  • Pligten for Post Danmark til at levere breve dag-til-dag (A-breve) ophæves. I stedet forventer Post Danmark at tilbyde en daglig dag-til-dag service i form af et særligt hastebrev.  
  • B-brevet bliver det nye standardbrev, hvor servicekravet er levering inden for 5 dage mod i dag 4 dage. Betegnelsen ”B-brev” afskaffes.

  Bag postaftalen står et bredt flertal af Folketingets partier, det vil sige regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Jeg er tilfreds med, at det i dag er lykkedes at indgå en ny postaftale, som  nyder bred opbakning blandt Folketingets partier. 

  Postaftalen kan ses på ministeriets hjemmeside www.trm.dk.