Gå til hovedindhold

EU-støtte til nye signaler i Danmark

Transportkommissær Violeta Bulc har fredag på en pressekonference i Bruxelles offentliggjort, at Banedanmark tildeles 135 mio. kr. i EU-støtte. Midlerne går til implementering af nye signaler på strækningen fra Lillebælt til den dansk-tyske grænse ved Padborg.

Indhold

  Violeta Bulc præsenterede fredag resultatet af den seneste ansøgningsrunde om EU-midler til transportprojekter fra puljen ’’Connecting Europe Facility (CEF)’’. 

  Europa-Kommissionen tildeler Banedanmark 135 mio. kr. i EU-støtte til implementering af nye signaler på strækningen fra Lillebælt til den dansk-tyske grænse ved Padborg. Støtten vedrører perioden 2016-2020.  

  Det er fjerde år i træk, at der tildeles EU-støtte til Banedanmarks signalprogram. Tidligere er der bl.a. tildelt støtte til udrulning på strækningen Langå-Frederikshavn og den nye bane København-Ringsted samt til forskellige tests af systemet.  

  - Jeg er meget tilfreds med, at Kommissionen igen har tildelt støtte til udrulning af nye signaler på en vigtig dansk jernbanestrækning. Vi har i Danmark et forældet signalsystem, der skaber store gener for passagererne i form af forsinkelser. Derfor er det helt nødvendigt med en totaludskiftning af signalerne, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, og fortsætter: 

  -Det vil komme pendlerne og den grænseoverskridende jernbanegodstransport til gavn, at vi erstatter de gamle signaler med den nyeste europæiske standard. Projektet har derfor et europæisk perspektiv, hvorfor det er glædeligt, at EU støtter projektet.

  Formelt skal Europa-Kommissionens samlede forslag til støttetildelinger godkendes af EU-medlemslandene på et møde den 8. juli 2016. Støttetildelingen falder først endeligt på plads, når der i efteråret 2016 indgås støtteaftaler imellem Kommissionen og støttemodtagerne. 

  I alt er seks projekter med dansk involvering blevet tildelt EU-støtte. Udover støtten til Banedanmark er der tale om fire projekter inden for lufttrafikstyringssystemet SESAR, hvor Naviair er støttemodtager på alle fire, Københavns Lufthavne A/S på to og Danmarks Meteorologiske Institut på ét projekt. Endelig er Danmarks Tekniske Universitet og Geodatastyrelsen støttemodtagere på et maritimt projekt om søopmåling i Østersøen med det formål at sikre bedre navigationsforhold for skibe. 

  Du kan læse mere på Kommissions hjemmeside her: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2016-06-17-cef_en.htm og her http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/doc/cef/2015-cef-country-fiche-dk.pdf