God stemning og gode idéer på vejgodskonference

Mere end 50 repræsentanter fra vejgodstransportbranchen var mødt frem i Odense, da transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt mandag havde inviteret til vejgodskonference.

Foto: Transport- og Bygningsministeriet

03. maj 2016

I høj forårssol mødtes repræsentanter fra den samlede danske vejgodstransportbranche til vejgodskonference i Odense mandag d. 2. maj.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt var glad for fremmødet og for det engagement, han blev mødt med fra konferencens deltagere:

- Da jeg i efteråret var rundt i landet for at mødes med den danske vejgodstransportbranche til en række fyraftensmøder, var det for at høre, hvad der rør sig ude i produktions-Danmark, og hvad der er vigtigt for branchen.

- Jeg har fået rigtig meget ud af de møder, og det er også på baggrund af de meldinger, jeg har fået på møderne, at jeg i dag har kunnet annoncere, at vi vil foretage en revision af sanktionssystemet og frakendelsessystemet i forbindelse med køre- og hviletidsbestemmelserne.

- Med revisionen skal vi se på de regler, vi selv kan gøre noget ved her i Danmark, så vi kan få en mere balanceret sammenhæng mellem overtrædelse og straf.

- Revisionen af reglerne er et rigtig godt eksempel på, at det er nyttigt at have et godt samarbejde med transportbranchen. Når vi har en god dialog, kan vi således opnå en fælles forståelse af de opgaver, som står foran os, og hvordan vi kan løse dem. Og det har dagen i dag været et positivt første skridt hen mod.

- Jeg er også rigtig glad for, at vi igennem fyraftensmøderne og på konferencen i dag har fået belyst problematikken omkring alderskrav til kørekort til lastbilchauffører. Det er et emne, som jeg er blevet mødt med mange steder, og som har vist sig at bero på en misforståelse. Det er nemlig sådan, at unge fra de er 18 år godt kan erhverve sig kørekort til lastbil, bare det sker som led i den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 8 uger, og det, mener jeg sådan set, er meget fornuftigt.