Gå til hovedindhold

Igangsættelse af tilbagekaldelse af biler ifm. VW-sagen

Den tværministerielle task force for VW-sagen har nu godkendt en proces for, hvordan de berørte biler kan bringes i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. En tilbagekaldelse af bilerne kan dermed sættes i gang.

Indhold

    I efteråret 2015 kom det frem, at VW havde snydt med software i dele af deres biler. I forlængelse heraf blev der nedsat en tværministeriel task force med deltagelse af Transport- og Bygningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Skatteministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Justitsministeriet til at følge arbejdet. 

    Task forcen har fulgt sagen siden da og har nu godkendt en proces for, hvorledes de berørte biler i Danmark bringes i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning. Dermed kan en tilbagekaldelse og opdatering af de berørte biler her i landet igangsættes. 

    Der kan findes yderligere information om sagen på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside via linket nedenfor.