Gå til hovedindhold

Ingeniøren bringer misvisende artikler om Transport- og Bygningsministeriets beregninger

Ingeniøren har fremført en kritik af Transport- og Bygningsministeriets beregninger af omkostningerne ved at flytte folk fra personbiler til tog. Overskrifter og den gennemgående kritik er direkte misvisende for Ministeriets argumentation og beregninger.

Indhold

  Ingeniøren fordrejer i en række artikler den dialog mediet har haft med Transport- og Bygningsministeriet. Ministeriet har på intet tidspunkt trukket beregninger af omkostningerne ved at flytte folk fra personbiler til tog tilbage. 

  Det er således en direkte misvisende vinkling, som ministeriet ikke har bekræftet over for Ingeniøren. Ministeriet har i den skriftlige dialog med Ingeniøren nuanceret beregningerne, således at de bliver forstået i den korrekte kontekst. Ministeriet står således fortsat fuldt ud ved beregningerne.

  Formålet med beregningerne er at illustrere omkostningerne i et scenarie, hvor der sker en betydelig overflytning fra personbiler til togtrafik gennem et massivt løft af udbud og serviceniveau i togtrafikken på landsplan, som ændrer adfærden hos brugerne af transportsystemet. I beregningen indgår to antagelser, som kritiseres i artiklerne fra Ingeniøren.

  Ingeniørens første og centrale kritikpunkt er, at togsystemet har betydelige stordriftsfordele, hvorfor omkostningerne per personkilometer vil være faldende ved flere togpassagerer. Dette er korrekt, men under den altafgørende forudsætning af, at overflytningen fra personbil til tog sker gennem en ændring af trafikanternes adfærd inden for det eksisterende togsystems udbud og serviceniveau. Ministeriets beregning forudsætter, at denne betydelige overflytning på 20 pct. af persontransporten i bil netop ikke kan ske uden et massivt løft af togsystemet gennem flere toglinjer og højere frekvens. Det vil derfor ikke være retvisende at medregne stordriftsfordele og dermed lavere omkostninger per personkilometer. 

  Ingeniørens andet kritikpunkt er, at Transport- og Bygningsministeriet anvender en gennemsnitlig driftsøkonomi på tværs af landets togsystemer, idet der argumenteres for at prisen i byområder samt intercity- og lyntog ligger under gennemsnitsprisen og at det er her man må regne med en stigning i togtrafikken. Transport- og Bygningsministeriet fastholder brugen af en gennemsnitlig driftsøkonomi, da det ikke vil være retvisende at forudsætte, at en så betydelig overflytning fra personbil til tog i Danmark udelukkende kan ske i togsystemerne med bedst driftsøkonomi.

  Transport- og Bygningsministeriet står således fortsat ved at beregningerne retvisende illustrerer de betydelige omkostninger, der kan være ved en overflytning af 20 pct. af persontransporten i personbiler til tog gennem et løft af togtrafikken. Det er centralt at huske på, at togsystemet i dag er udbygget i områder, hvor efterspørgslen er til stede, og dermed er de lavthængende frugter allerede plukket i togtrafikken.

  Link til det oprindelige notat på Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/tru/bilag/235/index.htm?param1=abb