Invitation: Åben høring om OPP inden for byggeriet

Transport- og bygningsministeren inviterer til åben høring om OPP inden for byggeriet. Høringen finder sted i Transport- og Bygningsministeriet torsdag den 17. november 2016 kl. 16.30-18.30.

Foto: Bygningsstyrelsen

02. november 2016

I foråret mødtes transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt med byggebranchen til en række fyraftensmøder om byggeri rundt om i landet. 

I forlængelse af disse møder afholdte ministeren en byggekonference den 6. juni 2016 med deltagelse fra alle dele af branchen.

På møderne og konferencen blev der drøftet en række emner inden for byggeområdet, og et af dem var mulighederne for anvendelse af OPP i byggeriet. På byggekonferencen blev det klart for ministeren, at OPP i byggeriet er noget, der skal høres mere om.

Ministeren inviterer derfor til åben høring om OPP inden for byggeriet. Høringen finder sted i: 

Transport- og Bygningsministeriets Mødecenter
Frederiksholms Kanel 27F, 1220 København K.
torsdag den 17. november 2016 kl. 16.30-18.30

Alle er velkomne til at deltage – tilmelding er nødvendig af pladshensyn. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og du skal tilmelde dig senest den 14. november 2016 til Natascha Krogager Carlsson, nkc@trm.dk.

Se program for høringen nedenfor.

Links

pdf

Program for høring om OPP i byggeriet

0,08 MB Download