Gå til hovedindhold

Minister: Penge til cykelprojekter kan hentes fra bedre-billigere aftale

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt: Jeg er åben over for at bruge penge fra bedre-billigere aftale til nye supercykelstier.

Indhold

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt vil foreslå forligskredsen bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik, at der kan kanaliseres penge fra dette forlig til investeringer i cykelområdet.

  -Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne vil have cykling helt i front, siger han. Cykling er en positiv drivkraft på mange områder, lige fra ferie og turisme til børn og sundhed

  -I medierne er det i dag blevet fremstillet som om, at oppositionen gerne vil bygge cykelstier – men at regeringen ikke vil. Det er helt forkert. Jeg går meget ind for cykelstier. Og derfor vil jeg nu undersøge, om jeg sammen med forligspartierne kan finde penge til cykelprojekter herhjemme.

  Helt konkret vil ministeren foreslå forligspartierne bag bedre-billigere forliget, at der afsættes penge fra den del af aftalen, der handler om pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne. Disse penge kan så anvendes til cykelprojekter.

  -Jeg kan jo se i medierne i dag, at blandt andet Enhedslisten og Socialdemokratiet er meget interesseret i at understøtte cyklismen og blandt andet vil have nye investeringer i supercykelstier. Det synes jeg, modsat hvad enkelte medier har fremført, lyder meget interessant, for det vil jeg også gerne. Derfor er det oplagt at undersøge, om der findes politisk vilje hos forligspartierne til at finde penge til formålet. Hvis partierne bag bedre-billigere aftalen er klar til at anvende penge fra den såkaldte bedre-billigere aftale, er jeg meget åben over for, at vi bruger dem på at fremme cyklisme, siger Hans Christian Schmidt.

  Transport- og bygningsministeren har i den seneste tid været i tæt dialog med Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam om muligheden for at fremme cyklisme i Danmark.

  En dialog, som Klaus Bondam kvitterer for:

  -I Cyklistforbundet har vi hos ministeren og i ministertiet oplevet stor lydhørhed overfor de resultater, som de hidtidige cykelinvesteringer har ført til. Og vi er også lige nu i tæt dialog om de udviklingsmuligheder, der er på området i forhold til at få flere danskere – ikke mindst børn op på cyklen. Jeg oplever en meget engageret og interesseret minister, siger Klaus Bondam.

  Den såkaldte aftale om bedre og billigere kollektiv trafik blev indgået i 2012 mellem den daværende S-R-SF-regering, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

  Yderligere oplysninger:

  Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 2129 0733, mail: mon@trm.dk

  Direktør for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, tlf. 40 70 83 65, mail: bondam@cyklistforbundet.dk