Gå til hovedindhold

Ministeren: Udvalg skal kigge på lovgivning for varebiler

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal se på indførelse af lovgivning for varebiler, der kører godskørsel for fremmed regning. Udvalget – der vil få deltagelse af branchen - skal ikke mindst kigge på de økonomiske konsekvenser, sådan et forslag vil have for virksomhederne.

Indhold

  Transport- og bygningsministeren nedsætter nu et udvalg, som skal kigge på indførelse af lovgivning for varebiler, der kører godskørsel for fremmed regning – og især konsekvenserne af sådan en lovgivning. 

  Ministerens beslutning kommer på baggrund af det vedtagne beslutningsforslag B 165 om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler skal omfattes af godskørselsloven.

  -Ligesom min forgænger Magnus Heunicke anser jeg det for vigtigt, at vi får lavet en nøje analyse af konsekvenserne af at lave lovgivning på dette område, så vi kan få klarhed over den virkning, som sådan en lovgivning vil have for virksomhederne, siger transport- og bygningsministeren. 

  Især er det vigtigt for ministeren, at udvalget belyser de økonomiske konsekvenser for erhvervet af en ny lovgivning samt sikrer, at det ikke er den forkerte målgruppe der rammes, f.eks. håndværkere. Af samme grund vil Hans Christian Schmidt inddrage repræsentanter fra branchen i udvalget.

  -Min forgænger i ministerstolen, Magnus Heunicke, satte meget præcist ord på de bekymringer, som man kan have ved dette beslutningsforslag, da han i en tale til Folketinget om et lignende beslutningsforslag sagde: ”Det vil være vigtigt, at omkostningerne for myndighederne og erhvervet ved tilladelsesordningen står mål med den effekt, som reguleringen har. Det er jo vigtigt, for vi skal ikke indføre unødvendig regulering, som går ud over virksomhedernes økonomi.

  -Jeg deler fuldstændig min socialdemokratiske forgængers synspunkt. Og netop af den grund synes jeg, at vi skal inddrage branchen i udvalgsarbejdet, da en ny lovgivning om varebiler i stil med den, der er beskrevet i beslutningsforslaget, uden tvivl vil have økonomiske konsekvenser for erhvervet, siger ministeren. Det er vigtigt for mig, at branchen er med til at belyse og eventuelt bidrage til at minimere de økonomiske konsekvenser, som forslaget kan have.

  Udvalgsarbejdet skal også have fokus på, om det ønskede formål med B165– at bekæmpe sort arbejde, socialt bedrageri og beskæftigelse af illegal arbejdskraft samt at bidrage positivt til trafiksikkerheden – kan opnås ved den ønskede lovgivning, eller om der skal noget helt andet til.

  -Det er meget vigtigt at få belyst, om beslutningsforslaget overhovedet opfylder et af de hovedformål, som forslagsstillerne havde, nemlig at bekæmpe sort arbejde og social bedrageri, siger ministeren. 

  -Det kan man godt have sine tvivl om. Og det er jeg ikke den eneste, der har. Som min forgænger, Magnus Heunicke, formulerede det i sin afvisning af forslaget, dengang han var transportminister: ”Forslagsstillerne fremhæver her i dag problemer med illegal arbejdskraft, sort arbejde og social bedrageri som en bevæggrund for at indføre en tilladelsesordning. Her skal man jo være opmærksom på, at en tilladelsesordning jo netop ikke vil rette op på det problemfelt. Når der er tale om snyd, når der er tale om bedrageri, så er der behov for en helt anden type indsats, som skal komme fra politi og skattemyndigheder.”

  Herudover skal udenlandske erfaringer med regulering af varebiler, herunder de EU-retlige aspekter ved at omfatte udenlandske varebiler af en tilladelsesordning, også inddrages i arbejdet. 

  Transport- og Bygningsministeren vil i forbindelse med nedsættelsen af udvalget også udsende et kommissorium for arbejdet.