Gå til hovedindhold

Nu skal langsomt kørende køretøjer også kunne passere den nye Lillebæltsbro

Fra næste år skal det være slut med blokvogne på den nye Lillebæltsbro. Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt vil stille forslag om en ændring af færdselsloven, således at det bliver muligt for politiet at tillade kørsel som led i erhvervsudøvelse over den nye Lillebæltsbro.

Indhold

  Vejdirektoratet påbegyndte i juni 2016 vejarbejde på Gl. Lillebæltsbroen. Vejdirektoratets vejarbejde betød, at langsomt kørende motorkøretøjer ikke kunne passere broen i perioden fra 30. juni-1. august 2016. De skulle i stedet passere den nye Lillebæltsbro, hvilket medførte store gener for de lokale entreprenører og landmænd. 

  Den nye Lillebæltsbro er nemlig en motorvej, og ifølge færdselsloven må der kun færdes køretøjer på motorveje, der mindst kan køre 50 km/t. Køretøjer, som ikke må eller kan køre med denne mindstehastighed, skal transporteres på anden vis.

  Det betød, at landbrugskøretøjer og entreprenørmaskiner skulle transporteres på en blokvogn. En løsning som var omkostningstung for landmænd og entreprenører. Også transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt finder denne løsning for utilfredsstillende:

  - Jeg har stor forståelse for de erhvervsdrivendes frustration over, at de ikke har haft mulighed for at føre deres køretøjer over den nye Lillebæltsbro i forbindelse med vejarbejdet på den gamle Lillebæltsbro i sommer. Det er simpelthen ikke godt nok, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

  I færdselsloven er der hjemmel til, at politiet kan tillade erhvervsrelateret kørsel med langsomt kørende motorkøretøjer over Storebælt og Øresund. Denne hjemmel gælder desværre ikke den nye Lillebæltsbro, og det vil transport- og bygningsministeren nu rette op på:

  - Det har aldrig været vores hensigt at spænde ben for de erhvervsdrivende i Danmark. Derfor vil jeg nu stille forslag om en ændring af færdselsloven, således at det også vil være muligt for politiet at tillade kørsel som led i erhvervsudøvelse over den nye Lillebæltsbro, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. 

  Transport- og bygningsministeren vil fremsætte lovforslaget i efteråret, således at ændringen træder i kraft 1. januar 2017,  før de planlagte vejarbejder på Gl. Lillebæltsbro i 2017 og 2018.