Gå til hovedindhold

Post Nord orienterede forligskredsen om afskedigelserne i selskabet

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt og forligskredsen bag postaftalen fik mandag den 26. september en orientering af Post Nords ledelse.

Indhold

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt og resten af forligskredsen bag postaftalen har mandag den 26/9-16 haft møde med Post Nords ledelse. På mødet har Post Nord orienteret om baggrunden for de afskedigelser, som virksomheden varslede i sidste uge.

  Jeg var naturligvis ked af at høre, at Post Nord vil afskedige så mange mennesker. Og derfor havde jeg bedt om en orientering fra Post Nords ledelse, så vi i forligskredsen kunne høre om ledelsens forventninger til fremtiden

  Jeg kan forstå, at Post Nords ledelse også regner med at skulle foretage afskedigelser i 2017. Det er naturligvis beklageligt. Så vidt jeg kan forstå på ledelsen, skyldes det i høj grad den stærkt faldende brevmængde, der jo hænger sammen med digitaliseringen af vores samfund, siger Hans Christian Schmidt.

  Transport- og bygningsministeren tilføjer, at både han selv og forligskredsen tog orienteringen fra Post Nords ledelse til efterretning.

  Vi har jo ikke fra politisk side en instruktionsbeføjelse over for Post Nord. Det er ledelsens ansvar at drive virksomheden. Men jeg bad om mødet i dag, fordi det er vigtigt for mig at følge med i de forventninger, man har til selskabet – ikke mindst i en tid, hvor der sker afskedigelser af et større antal medarbejdere, siger Hans Christian Schmidt.

  På mødet drøftede forligskredsen og Post Nord også spørgsmålet om de mulige ændringer af de momsmæssige såkaldte udlægsregler, som hører under SKAT.

  Vi aftalte i forligskredsen, at jeg nu beder Skatteministeriet om et notat om deres syn på udlægsreglerne, så vi kender SKATs holdning på dette felt, siger transport- og bygningsministeren.

  Yderligere oplysninger:

  Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 21290733, mail: mon@trm.dk