Bedre og billigere mobilitet med regeringens finanslovsudspil

Lavere broafgifter, højere hastigheder hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og mere plads til bilerne på den Fynske Motorvej. Det er nogle af regeringens vigtigste transportpolitiske udspil til efterårets finanslovsforhandlinger.

Foto: René Strandbygaard

31. august 2017

Det skal være lettere og billigere for danskerne at komme frem. Det mener regeringen, der med en række finanslovsudspil sætter fokus transportområdet.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) glæder sig over tiltagene:

- Jeg er rigtig glad for, at vi i regeringen nu sætter fokus på mobiliteten og gør det lettere og billigere for danskerne at komme frem.

- Det betyder både meget for erhvervslivet og for private, som skal til og fra arbejde, eller som skal besøge familie og venner, at det nu bliver 25 % billigere at krydse Storebælt.

- Samtidig vil vi gøre noget ved trængslen på E20 ved at tage nødsporet i brug i myldretiden, indtil vi kan finde pengene til en permanent udvidelse af den vestfynske motorvej, og vi sætter gang i en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 fra Skanderborg Syd til Vejle og fra Aarhus Syd til Aarhus Nord, hvor bilisterne i dag også bruger alt for meget tid på at holde i kø.

Regeringens finanslovsudspil på transportområdet indeholder desuden en pulje på 26 mio. kr. til støjbekæmpelse og højere hastighedsgrænser fra 80 til 90 km/t på udvalgte landevejsstrækninger og fra 110 til 130 km/t på udvalgte motorvejsstækninger, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

FAKTA:

Regeringens udspil til finanslovsforhandlingerne på transportområdet indeholder:

  • Nedsættelse af broafgiften på Storebæltsforbindelsen på 25 % over 3 år.
  • 48 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 fra 4 til 6 spor fra Aarhus Nord til Aarhus Syd og fra Skanderborg Syd til Hornstrup ved Vejle.
  • 231,4 mio. kr. til klargøring og ibrugtagning af nødspor i myldretiden på E20 mellem Nr. Aaby og Odense V. 
  • 93,6 mio. kr. til forhøjelse af hastighedsgrænserne på udvalgte landevejs- og motorvejsstrækninger fra 80 til 90 km/ (på landevej) og fra 110 til 130 km/t (på motorvej). Der opsættes autoværn, fjernes faste genstande og etableres rumleriller ind mod midterrabatten på de udvalgte motorveje og landeveje, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne. 
  • 26 mio. kr. til en pulje til støjbekæmpende foranstaltninger.