Gå til hovedindhold

Ekspertudvalg skal se på havneområdet udefra

Transport-, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen nedsætter et ekspertudvalg, der skal se på havneloven. Ekspertudvalget er blevet sammensat, så det repræsenterer brede kompetencer med viden fra både den kommunale, økonomiske og juridiske verden.

Indhold

  De danske erhvervshavne er vigtige knudepunkter for transport og erhverv i Det Blå Danmark. Samtidigt er det vigtigt for regeringen, at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på fair, lige og konkurrencemæssigt forsvarlige vilkår.

  Derfor nedsætter transport-, bygnings- og boligministeren nu et ekspertudvalg på havneområdet, der kan føre den igangværende evaluering af havneloven videre ved at udbygge vidensgrundlaget om havnene og deres fremtidige udfordringer.

  Ekspertudvalget skal bl.a. se på, om den nuværende havnelov regulerer de offentligt ejede havnes struktur, aktivitet og organisationsform på en måde, der sikrer klarhed forvaltnings- og konkurrenceretligt. Branchen inddrages ved, at Rådet for Danske Erhvervshavne vil være følgegruppe for arbejdet.

  - Det er vigtigt for mig, at ekspertudvalget er sammensat, så det repræsenterer brede kompetencer med viden fra både den kommunale, økonomiske og juridiske verden. De brede kompetencer er efter min vurdering nødvendige for at komme hele vejen rundt om forholdene for havnesektoren og de regler, der regulerer havnenes virksomhed.

  - Når ekspertudvalgets arbejde er afsluttet, vil jeg fortsætte dialogen med sektoren om behovet for ændringer i det nuværende regelgrundlag, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Udvalgsmedlemmerne og tidsplan
  Peter Maskell er formand for udvalget. Peter Maskell er til daglig professor på CBS og har mange års erfaring som bestyrelsesmedlem og -formand i CMP og Danske Havne.

  De øvrige udvalgsmedlemmer er:

  - Jens Bødtcher-Hansen, partner hos Kammeradvokaten
  - Rikke Søgaard Berth, partner hos Horten
  - Pernille Wegener Jessen, professor på Aarhus Universitet
  - Carsten Greve, professor på CBS
  - Michael Svane, branchedirektør i DI
  - Bjørn B. Christiansen, direktør i Danske Havne

  Udvalgets arbejde forventes afsluttet i 3. kvartal 2017.