Gå til hovedindhold

Minister: Det skal være lettere og billigere at bygge i Danmark

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forenkler bygningsreglementet og gør det lettere for borgere og for erhvervslivet at bygge i Danmark.

Indhold

  Fremover skal borgere ikke længere lægge vejen forbi kommunen, når de vil bygge en carport eller et drivhus på egen grund. Det er én af ændringerne i bygningsreglementet, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen netop har godkendt.

  - Vi skal væk fra regeltyranni og tunge sagsgange og gøre det så let og billigt som muligt at bygge – både for borgere og for erhvervslivet. Jeg mener, at vi skal have tillid til, at langt de fleste borger selv kan finde ud af at overholde reglerne uden at involvere kommunen, og så kan kommunen koncentrere sit arbejde om de få borgere, som ikke kan finde ud af det, siger Ole Birk Olesen.

  Med det nye bygningsreglement afskaffes de såkaldte anmeldelsessager, så kommunen ikke længere skal involveres ved byggeri af fx drivhuse og carporte på privat grund, så længe byggerierne overholder eksempelvis de størrelses- og afstandskrav, som i øvrigt er gældende.

  Ændringen betyder også, at der ikke længere skal være affaldsskakte i nyopført etagebyggeri, da det spiller dårligt sammen med den moderne tilgang til affaldssortering. Samtidig afskaffes kravet om elevator ved ombygning af eksisterende boliger, fordi det gør det dyrt og besværligt at bygge om og derfor kan afholde ejer- og boligforeninger fra at foretage fornuftige ombygninger, der kan give flere boliger i byerne, som f.eks. indretning af uudnyttede loftrum til beboelse. Der indføres desuden øget fleksibilitet for reglerne om opbevaringsrum og krav om WC, bad og køkken i nye kollegier, ungdomsboliger og institutionsboliger, så der for eksempel kan bygges boliger med fælles køkken- og badfaciliteter. Det kan være med til at holde udgifterne nede for både bygherre og lejere.

  - I regeringen ønsker vi en moderne og tidssvarende lovgivning, som tager højde for de udfordringer, byggeriet i Danmark står overfor i dag. Derfor er vi nu ved at gennemgå bygningsreglementet for at gøre det mere smidigt og overskueligt og skære unødvendigt bureaukrati fra, siger ministeren.

  Ændringer i bygningsreglementet:

  • Afskaffelse af såkaldte anmeldelsessager, hvorved en tredjedel af alle byggesager (ca. 20.000 ud af i alt 60.000 årligt) fjernes.
  • Afskaffelse af krav om affaldsskakte i etagebyggeri.
  • Afskaffelse af krav om elevator ved ombygning af eksisterende boligbyggeri, f.eks. ved indretning af uudnyttede loftrum til beboelse.
  • Øget fleksibilitet for reglerne om opbevaringsrum og krav om WC, bad og køkken i nye kollegier, ungdomsboliger og institutionsboliger.
  • Fjernelse af krav om teknisk byggesagsbehandling af alternative ferieboligformer, som fx trætophytter, hobbithuse og mobile homes, så de - ligesom campinghytter, sommerhuse og enfamilieshuse m.v., undtages fra krav om teknisk byggesagsbehandling.
  • Lempelse af energikrav for campinghytter, trætophytter, hobbithuse, mobilhomes mv., så de sidestilles med sommerhuse, der i bygningsreglementet er underlagt lempeligere energikrav end andet nyt byggeri