Gå til hovedindhold

Minister skærper kontrol med signalprojekt

Statsrevisorerne har i dag rettet kritik af Transportministeriet for ikke i tiltrækkelig grad at have ført tilsyn med Banedanmarks styring af signalprogrammet, som er blevet 4 mia. dyrere end forudsat og står til en forsinkelse på op til tre år i forhold til de indgåede kontrakter.

Indhold

  Statsrevisorernes kritik sker på baggrund af en beretning fra Rigsrevisionen om forsinkelsen af signalprogrammet, som dækker perioden fra 2011/12 til og med april 2016.

  Rigsrevisionen kritiserer i sin beretning Transportministeriets departement for ikke i tilstrækkelig grad at have ført  tilsyn med Banedanmarks styring af signalprogrammet. Rigsrevisionen anbefaler i sin beretning, at styringen af programmet styrkes væsentligt for at undgå yderligere forsinkelser og fordyrelser af projektet. 

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen tager kritikken alvorligt og har allerede iværksat en række tiltag for at imødekomme Rigsrevisionens anbefalinger:

  -  Der vil således blive gennemført en ekstern kvalitetssikring af tidsplaner og økonomi i den gennemførte replanlægning af signalprogrammet, og jeg vil bede Banedanmark om at orientere forligskredsen om status på projektet og dets fremdrift på månedlig basis, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  - Samtidig blev ledelsen i Banedanmark udskiftet i 2016, og det var også den nye ledelse, som fik problemerne frem i lyset og håndteret dem. Men det ændrer ikke på, at vi fra ministeriets side vil se på, om der er behov for yderligere at skærpe det løbende tilsyn med Banedanmark, siger ministeren.

  Der er desuden allerede taget en række skridt til at styrke ministeriets tilsyn med Banedanmark og signalprogrammet, siden Rigsrevisionen afsluttede sin undersøgelse. Banedanmark har også strammet kontrollen af leverancerne fra leverandørerne og gennemfører en strammere økonomistyring, som sikrer den sammenhæng mellem aktivitet, tid og økonomi, som Rigsrevisionen i sin beretning efterspørger.