Gå til hovedindhold

Minister stiller skarpt på regelforenkling under møde med byggebranchen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes i dag med byggebranchen for at give en status for regeringens arbejde med at gøre det lettere og billigere at bygge i Danmark.

Indhold

  Regeringen er i fuld gang med en række initiativer, som skal forenkle bygningsreglementet og gøre det lettere for borgere og for erhvervslivet at bygge i Danmark.

  Det var på dagsordenen i dag på et møde med byggebranchen, hvor Ole Birk Olesen således gav en status for det igangværende arbejde med at forenkle reglerne på byggeområdet.

  - På mødet i dag tog branchen positivt imod vores arbejde med at gøre det så let og billigt som muligt at bygge i Danmark. Nogle af de regler, branchen skal følge i dag, passer bedre til virkeligheden for 30 år siden, og det hæmmer byggeriets udviklingsmuligheder.

  - Derfor er vi nu ved at gennemgå bygningsreglementet for at gøre det mere overskueligt og samtidig skære unødvendigt bureaukrati fra, siger Ole Birk Olesen, der arbejder ambitiøst med at sikre gode rammevilkår for byggeriet, så branchen kan vokse til gavn for hele samfundet.

  På mødet efterspurgte ministeren forslag til yderligere forenklinger af regler på området, og det førte til en god dialog.

  Regeringen arbejder med at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne for i stedet indføre en privat certificeringsordning. I den forbindelse vil det i langt større udstrækning være byggebranchen selv, der skal vurdere og tage ansvar for, at de gældende krav overholdes.

  Regeringen lægger desuden op til følgende ændringer i bygningsreglementet:

  • Afskaffelse af såkaldte anmeldelsessager, hvorved en tredjedel af alle byggesager (ca. 20.000 ud af i alt 60.000 årligt) fjernes.
  • Afskaffelse af krav om affaldsskakte i etagebyggeri.
  • Afskaffelse af krav om elevator ved ombygning af eksisterende boligbyggeri, f.eks. ved indretning af uudnyttede loftrum til beboelse.
  • Øget fleksibilitet for reglerne om opbevaringsrum.
  • Øget fleksibilitet i forhold til krav om WC, bad og køkken i nye kollegier, ungdomsboliger og institutionsboliger.
  • Fjernelse af krav om teknisk byggesagsbehandling af alternative ferieboligformer, som fx trætophytter, hobbithuse og mobile homes, så de - ligesom campinghytter, sommerhuse og enfamilieshuse m.v., undtages fra krav om teknisk byggesagsbehandling.
  • Lempelse af energikrav for campinghytter, trætophytter, hobbithuse, mobilhomes mv., så de sidestilles med sommerhuse, der i bygningsreglementet er underlagt lempeligere energikrav end andet nyt byggeri

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen afsluttede mødet med at invitere branchen til et åbent arrangement om transaktionsomkostninger i byggeriet. Det bliver afholdt den 28. marts i ministeriets mødecenter Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K.