Gå til hovedindhold

Minister vil gøre det lettere og billigere at bygge i Danmark

På DI Bygs årsdag satte Ole Birk Olesen i dag fokus på, at det i fremtiden skal være enklere at bygge.

Indhold

  - Der er godt gang i byggehjulene i Danmark. Ordrebøgerne bliver fyldt op, og det er en udvikling, der skal fortsætte. Det må ikke blive en sovepude. Vi skal levere løsninger, der internationalt er konkurrencedygtige på både pris og kvalitet. 

  Sådan lød budskabet fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, da han i dag talte til DI Bygs årsdag.

  Et mere gennemsigtigt bygningsreglement 
  De seneste ændringer i bygningsreglement, som trådte i kraft 1. juli 2017, har gjort det lettere og billigere at bygge for den almindelige boligejer. Ministeren nævnte som et eksempel, at såkaldte sekundære bebyggelser såsom carporte og garager lettere opføres uden ansøgning om en byggetilladelse.

  Foruden ændringen af bygningsreglementet i juli, er ministeren på trapperne med en større ændring i bygningsreglementet – BR18. Det nye bygningsreglement vil i endnu højere grad have funktionsbaserede krav, som skal sikre, at de krav der stilles til byggeriet også bliver fulgt i praksis. 

  - Funktionskrav kan ses som et værn mod formynderisk detailstyring af, hvordan byggeriet skal udføres. Flere funktionskrav vil gøre de danske byggeregler mere fleksible og give muligheder for innovative løsninger, samtidig med at der bygges sundt og sikkert, siger Ole Birk Olesen.

  Og så vil byggeriet få et mere gennemskueligt og tilgængeligt regelsæt som resultat af den nye struktur for bygningsreglementet. F.eks. adskilles vejledningsteksten fra kravteksten i bekendtgørelsen.

  Bedre til at udnytte de fleksible udbudsformer
  De muligheder, der ligger i de nye, fleksible udbudsformer, skal udnyttes bedre. I den forbindelse er ministeriet i gang med en vejledningsindsats om fleksible udbud, der særligt er rettet mod de offentlige bygherrer.

  Sidst på året vil der foreligge skabeloner og eksempler på best practice, som kan være med til at vise vejen for et effektivt udbudsmateriale ved byggeopgaver. Det vil reducere transaktionsomkostningerne ved offentlige udbud og gavne både tilbudsgivere og ordregivere.

  - Jeg ønsker, at reglerne er tidssvarende og meningsgivende, så private entreprenører, bygherrer og rådgivere får friere tøjler til at skabe den udvikling, der er behov for, så vi kan bygge mere for mindre, afslutter Ole Birk Olesen.