Gå til hovedindhold

Ny organisering af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Der gennemføres en reorganisering af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) for at få en mere velfungerende institution.

Indhold

  Den erhvervspsykologiske undersøgelse, som Kjerulf & Partnere har gennemført for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, konkluderer, at det ikke er muligt at bringe Havarikommissionen til at fungere inden for de eksisterende rammer. 

  Kjerulf & Partneres vurdering er, at der er tale om en stærkt dysfunktionel organisation med indgroede grupperinger blandt medarbejderne og med store problemer mellem lederne og nogle af medarbejderne samt indbyrdes mellem medarbejderne.

  Kjerulf & Partnere gør endvidere opmærksom på, at Havarikommissionens opgave som beredskab betyder, at der er meget varierende arbejdsbelastning og involvering. Der kan være hektiske perioder med undersøgelse af ulykker, analyser og rapportskrivning og andre perioder med mere stilstand og bedre tid. Den skiftende arbejdsbelastning indebærer, at perioder med meget lidt aktivitet kan give nogle af organisationens medlemmer tid til at interessere sig for og fordybe sig i problemstillinger, der i en travl dagligdag bliver meget mere betydningsløse. De mange års problemstillinger mellem ledelse og medarbejdere – uanset, hvilken ledelse Havarikommissionen har haft – understøtter denne forståelse.

  Kjerulf & Partnere anbefaler på den baggrund en gennemgribende forandring af organisationen. Det anbefales, at Havarikommissionens arbejde tilrettelægges således, at der etableres en ordning, hvor der i højere grad ad hoc tilkaldes ressourcer udefra til undersøgelser. 

  Problemerne bekræftes af den arbejdsmiljørådgiver, som for nylig har undersøgt arbejdsmiljøforholdene i Havarikommissionen. 

  På den baggrund gennemføres en reorganisering af Havarikommissionen og tilrettelæggelsen af opgaverne. 

  Fremadrettet samles rådighedstjenesten, således at de første underretninger for de to undersøgelsesområder, luftfart og jernbane, dækkes i en fælles vagtordning. De videre undersøgelser tilrettelægges i de to fagområder med inddragelse af eksterne eksperter eller med bistand fra kolleger fra bl.a. de øvrige nordiske lande og Storbritannien i nødvendigt omfang. En sådan organisering af arbejdet med inddragelse af eksterne eksperter ses i flere andre lande, f.eks. i Finland. 

  Havarikommissionens faste bemanding ændres fra 11 til 8 medarbejdere. Ændringen vil kunne håndteres ved omplaceringer inden for medarbejdernes ansættelsesområde.