Ole Birk Olesen: Ny ekspertgruppe skal se på fremtidens transport

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) nedsætter ny ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan vi bliver klar til fremtidens transport.

19. juni 2017

I de kommende år skal der træffes beslutninger om nogle meget store investeringer, der kommer til at række langt ud i fremtiden. Det er investeringer, som skal sikre en stærk, sammenhængende infrastruktur til gavn for danskerne, erhvervslivet og væksten. Og det er investeringer, som skal styrke grundlaget for Danmarks fremtid.

Selvkørende biler, førerløse tog, eldrevne cykler, deleøkonomi, urbanisering samt ændrede adfærds- og familieformer er blot nogle af de elementer, der skal tages højde for, når fremtidens transport skal planlægges. 

Derfor har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen netop nedsat en uafhængig ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan man bedst løser fremtidens udfordringer på transportområdet.

- Teknologien udvikler sig hele tiden og skaber nye muligheder for, hvordan vi transporterer os. Samtidig vil de langsigtede perspektiver for transport i Danmark måske se anderledes ud, hvis man tænker på tværs af transportformerne og også tager højde for, at arbejds- og familiestrukturer har ændret sig markant over de sidste årtier.

- Det skal vi være klar til at imødekomme med de rigtige løsninger. Det er min forhåbning, at ekspertgruppen kan bidrage med at udpege både udfordringer og muligheder, så vi har det bedst mulige grundlag for at udvikle gode og effektive transportløsninger til danskerne, siger Ole Birk Olesen.

Ekspertgruppen er sammensat bredt af eksperter inden for transport, mobilitet, innovation og fremtidens byer. Der ventes inddraget eksperter fra yderligere fagområder undervejs.

Forløbet afsluttes med en konference og en endelig rapport forventeligt med udgangen af 2017.

Formand for ekspertgruppen er transportforsker Niels Buus Kristensen, cand.polit. og Ph.D. fra Københavns Universitet. Han er i dag forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo og medlem af Klimarådet. Tidligere har han været direktør for DTU Transport og udviklingschef i COWI.

De øvrige deltagere i ekspertgruppen er:

  • Anette Enemark, Civ.ing. med speciale i fysisk planlægning fra Aalborg Universitet og fagjournalist fra Aarhus Journalisthøjskole. I dag er hun Mobilitetschef i Movia, 
  • Katinka Hauxner, Cand.scient.pol., bystrategisk rådgiver og indehaver af rådgivningsvirksomheden Hauxner ApS. 
  • Mogens Fosgerau, Professor ved DTU. Blandt de førende transportøkonomer i verden og har udgivet en lang række meget citerede videnskabelige artikler. 
  • Otto Anker Nielsen, Professor, Civilingeniør og Ph.D. fra DTU. Leder af Transport DTU og Trafikmodeldivisionen på DTU Management Engineering. Medejer og Bestyrelsesformand for Rapidis Aps. 
  • Søren Riis, Dr. Fil og Ph.D. fra Albert-Ludwigs-Universität, Tyskland, lektor i teknologi- og videnskabsfilosofi (Roskilde Universitet), co-founder af GoMore, leder af forskergruppen SAiNTog associeret partner ved Instituttet for Fremtidsforskning. 

Fakta

pdf

Ekspertgruppen om fremtidens transport

0,35 MB Download
pdf

Kommissorium

0,08 MB Download