Gå til hovedindhold

Politiet sætter ind mod snyd med udstødning fra lastbiler

Politiet tager ny viden i brug mod snyderi med lastbilers rensesystem. Ved en kontrol i denne uge fangede politiet flere lastbiler med ulovligt installerede bokse, som fører til øget udledning af NOx.

En blå lastbil kører under et motorvejsskilt hvorpå der står Puttgarden.

Indhold

  Politiet har afholdt vejkantkontrol i Sønderjylland sammen med inspektører fra Færdselsstyrelsen. Målet var bl.a. at afsløre vognmænd, som har installeret små bokse i lastbilernes motorer, som gør, at lastbilernes rensesystem sættes ud af kraft, så lastbilerne udleder mere NOx. 

  I kontrollen fangede politiet 9 lastbiler som havde en ulovligt installeret snyde-boks, og transport, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er glad for, at politiet sætter ind over for problemet.

  - Snyd og manipulation med udstyr i lastbiler er uacceptabelt og bør ikke finde sted. Det er ulovligt, det er en belastning for miljøet, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at få det stoppet.

  - Jeg er derfor glad for, at Færdselsstyrelsen og Miljøstyrelsen, med inddragelse af politiet, arbejder på at gøre noget ved problemstillingen, og resultatet af denne kontrol er et skridt i den rigtige retning, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. 

  Politifolkene, som står for kontrollen, har været på kursus i Norge for at se, hvordan man spotter det forbudte udstyr. På en af kontrollerne i Norge havde 35 af 50 udtagne lastbiler ulovligt udstyr installeret. Hvis lastbilernes rensesystem bliver koblet fra, vil lastbilen normalt sende advarsler til chaufføren, og hvis han ikke reagerer, vil lastbilen sænke farten markant. Men med snyderi kan man sætte dette system ud af kraft. 

  Alle nye lastbiler har  installeret rensesystemer for at begrænse NOx-udledningen. Det er formodningen, at det ulovlige udstyr installeres for at spare penge til vedligeholdelse af køretøjet.