Gå til hovedindhold

Regeringen foreslår ny model for finansiering af almene boliger

Regeringen foreslog i juni en model med omlægning af den almene boligsektor til 100 procent statslån. I den justerede model vil private aktører bevare 10 procent af udlånene.

Indhold

    Med den justerede model omlægger regeringen lån i den almene boligsektor til statslån, fordi det vil give en stor besparelse for statskassen. Samtidig øges konkurrencen ved at gennemføre udbud af opgaverne med at administrere finansieringen af den almene sektor.

    Finansieringsmodellen giver en samlet besparelse i størrelsesordenen 1,6 til 1,7 mia. kr. på lang sigt, når de eksisterende lån er omlagt til den nye model. 

    -Jeg er tilfreds med, at vi har fundet en god model, som gennem omlægningen til statslån sikrer en stor besparelse for skatteborgerne, samtidig med at vi får konkurrenceudsat administrationsopgaven, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

    Regeringens model betyder, at opgaven med at administrere udlån til almene boliger sendes i udbud. Vinderen af udbuddet står selv for at finansiere udlån af de 10 sikreste procent af gælden. De øvrige 90 procent af gælden finansieres ved genudlån af statsobligationer.

    Vinderen af udbuddet (realkreditinstitut, pensionskasse eller lignende) står selv for 10 pct. af udlånet, hvilket vil være med til at understøtte kvaliteten i kreditvurderingen.