Gå til hovedindhold

Bedre tilgængelighed til bygninger med offentlig adgang

Med en række nye initiativer vil transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremme tilgængeligheden i de offentligt tilgængelige bygninger, hvor mange færdes.

Indhold

  Formålet med den nye tilgængelighedspakke er, at bygninger som tilbyder offentlig adgang i højere grad skal indrettes, så det er muligt for alle borgere at komme ind i dem og bruge dem.

  I en kommentar siger Ole Birk Olesen:

  - Det er vigtigt for regeringen, at alle borgere i samfundet får lettere adgang til bygninger, som tilbyder offentlig adgang og til deres funktioner. Det betyder blandt andet, at de fysiske faciliteter skal gøre det muligt for alle at benytte de offentligt tilgængelige bygninger, og med denne pakke af tiltag skaber vi grundlaget for et mere tilgængeligt byggeri.

  Pakken indeholder initiativer inden for tre områder. For det første skal kendskabet til tilgængelighed udbredes blandt parterne i byggeriet. For det andet skal kommunerne have fokus på tilsyn med tilgængeligheden i byggeriet. Endelig skal det undersøges om bygningsreglementets detaljerede bestemmelser om tilgængelighed kan erstattes af funktionskrav, og det skal undersøges, hvordan tilgængelighedsstrategier kan fungere som arbejdsredskab og dokumentation for, at byggeriet lever op til kravene i bygningsreglementet.

  Initiativerne i tiltagspakken implementeres i samarbejde med branchen og Danske Handicaporganisationer. I den forbindelse udtaler Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen:

  - I Danske Handicaporganisationer (DH) ønsker vi, at alle får lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. Og bygninger udgør en stor del af vores hverdagsliv. Derfor er det vigtigt, at vi bygger med inklusion for øje, så alle kan være med. I både arbejdsliv, fritidsliv, privatliv – hele livet igennem. Det giver mening for det enkelte menneske og for samfundet som helhed. Denne tiltagspakke bringer os nogle positive skridt frem på flere centrale områder. Enkelte steder vil vi i DH være opmærksomme på, at gode etablerede løsninger ikke kasseres. Vi tror, at konkrete krav i bygningsreglementet fortsat kan bidrage positivt sammen med funktionsbaserede krav, og vi ser frem til den fortsatte dialog med ministeren, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og branchen om fremme af tilgængelighed i Danmark.

  Yderligere oplysninger

  For kontakt til Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen:

  • Kommunikationschef Jens Anton Tingstrøm Klinken. Telefon: 30430247 eller jatk@handicap.dk

  For kontakt til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen:

  • Pressemedarbejder Mia Josiassen. Telefon: 72267075 eller mij@trm.dk