Gå til hovedindhold

Bred enighed om nye elcykler

Under et møde med medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget er der i dag opnået enighed om, at forsøgsordningen med de såkaldte ”speed pedelecs” lovliggøres på de danske cykelstier fra den 1. juli 2018.

Indhold

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes her til morgen med de medlemmer af Folketingets transportudvalg, som har udtrykt bekymring for - som et forsøg - at lovliggøre de såkaldte “speed pedelecs” på landets cykelstier.

  Under mødet fik medlemmerne en gennemgang af de indkomne høringssvar, og det resulterede i enighed om, at forsøgsordningen bør igangsættes med en aftalt førsteevaluering senest 1. maj 2019.

  - Det glæder mig, at Folketingets partier er åbne over for nye måder at sikre danskerne mobilitet på. En speed pedelec kan vise sig at være et godt tilbud til pendleren, der har 20 km til arbejde, i stedet for at anskaffe sig en bil nummer to i husstanden. Den kan også være løsningen for unge, som bor på landet og skal starte på ungdomsuddannelse i en større by uden for almindelig cykelafstand fra hjemmet, siger Ole Birk Olesen.

  Partierne er på mødet blevet enige om, at de 15 til 17-årige skal erhverve sig et knallertkørekort, inden de må betjene en speed pedelec. Det vil blive indarbejdet i en ændringsbekendtgørelse. Partierne har samtidig aftalt at holde et nyt møde inden 1. maj 2019 for at drøfte erfaringerne med forsøgsordningen. Har introduktionen af speed pedelecs på cykelstierne været uden væsentlige problemer, vil ordningen kunne fortsætte uændret, og der vil kunne høstes yderligere erfaringer. Har der omvendt været grund til bekymring, kan det f.eks. overvejes at hæve aldersgrænsen eller lignende.

  Fakta om forsøgsordningen om speed pedelecs:

  • Kørsel med speed pedelecs skal foregå på cykelstien
  • Brug af cykelhjelm er obligatorisk ved kørsel med speed pedelec
  • En speed pedelec må kun kunne køre 20 km/t ved egen kraft. Vil man køre hurtigere, skal man selv træde i pedalerne. Ved 45 km/t slår hjælpemotoren fra
  • Speed pedelecen er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og reglerne om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det er derfor ikke tilladt at køre for eksempel 45 kilometer i timen i myldretiden på cykelstien 
  • Gennemsnitshastigheden vil efter Færdselsstyrelsens opfattelse ligge på omkring 30 km i timen
  • Ifølge Færdselsstyrelsen er speed pedelecs med hensyn til vægt og dimensioner mere sammenlignelig med en cykel end en knallert. 
  • Førere af en speed pedelec skal være fyldt 15 år
  • Førere af speed pedelecs under 18 år skal have knallertkørekort eller være omfattet af forsøgsordningen for bilkørekort til 17-årige
  • Færdselslovens bestemmelser om forsikring, spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. gælder også for førere af speed pedelecs