Gå til hovedindhold

Klimavenlig asfalt på alle statsveje

Regeringen vil fra 2020 udrulle klimavenlig asfalt på alle strækninger af statsvejnettet, som står til at skulle have ny belægning, hvis et igangværende pilotprojekt bekræfter de forventede effekter og holdbarheden af asfalten. Initiativet indgår i regeringens kommende luft- og klimaudspil.

Indhold

  Klimavenlig asfalt mindsker rullemodstanden mellem dæk og asfalt og forventes dermed både at mindske vejstøjen og reducere bilisternes brændstofforbrug, så udledningen af CO2 bliver nedsat.

  - Den specialblandede asfalt vil være en stor gevinst for borgere og virksomheder, som tilsammen forventes at spare ca. 40 mio. kr. i brændstof for hver million kroner, der investeres i den nye belægning. Samtidig vil trafikstøjen blive reduceret, og så vil der være store klimagevinster at hente ved at nedbringe CO2-udledningen fra vejtrafikken. Ved at skifte til klimavenlig asfalt ser vi altså ud til at kunne opnå en stor effekt med en relativ lille investering, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Vejdirektoratet tester i øjeblikket den danskudviklede klimavenlige asfalt på flere strækninger i Danmark for at undersøge holdbarheden, slidstyrken og køreegenskaberne. Indtil videre er resultaterne af forsøget lovende, og hvis forventningerne holder, vil regeringen fra 2020 lægge klimavenlig asfalt på alle statsveje i takt med, at belægningen skal fornyes.

  - Vi er ambitiøse med at nedbringe vores CO2-udledning, og klimavenlig asfalt er en danskudviklet løsning, som kan bidrage til vores mål om at blive et klimaneutralt samfund senest i 2050, samtidig med at trafikanterne kan opleve økonomiske gevinster. Jeg har derfor store forventninger til den klimavenlige asfalt, siger ministeren.

  Fakta:

  • Klimavenlig asfalt er blevet udviklet gennem en årrække. Tidlige udgaver af asfalten blev lagt ud på mindre landevejsstrækninger i 2012 og 2013.
  • Den klimavenlige asfalt reducerer bilernes rullemodstand og reducerer brændstofforbruget med op til 4 procent. Det sænker CO2-udledningen tilsvarende.
  • Brændstofforbruget på statsvejene vil falde med op til 57 millioner liter i 2030, hvis man fortsætter med at udlægge det i fremtiden.
  • I regeringsudspillet afsættes midler til udlægning af klimavenlig asfalt frem til 2025. Det vil give en CO2-besparelse på ca. 0,6 mio.  ton frem mod 2030.