Gå til hovedindhold

Korte og forudsigelige ventetider i Københavns Lufthavn

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fastsætter servicemål for ventetiderne i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, så passagererne er sikre på korte og forudsigelige ventetider.

Indhold

  I 2016 var der i perioder lange og uforudsigelige ventetider i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Derfor lagde regeringens luftfartsstrategi fra 2017 op til, at ventetiderne skal ned, og at der skal fastsættes servicemål for ventetiderne i sikkerhedskontrollen.

  I 2018 har ventetiderne i sikkerhedskontrollen været på et betydeligt lavere og mere tilfredsstillende niveau. Det skyldes ikke mindst, at der har været et øget fokus på at nedbringe ventetiderne, og at Københavns Lufthavn har udvidet sikkerhedskontrollen. 

  For fortsat at sikre korte og forudsigelige ventetider vil transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fastsætte to servicemål for ventetiderne i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn:

  1. Den gennemsnitlige ventetid for passagererne i en kalenderuge skal være under 5 minutter. 
  2. Maksimalt 2 procent af tidsintervallerne i en kalenderuge må have en ventetid over 15 minutter, svarende til, at minimum 98 procent af alle ventetider skal være under 15 minutter.

  De nye servicemål stiller strengere krav til ventetiden i sikkerhedskontrollen end de nuværende mål, som er aftalt mellem flyselskaberne og lufthavnen. Hvis der skulle garanteres en endnu kortere ventetid i alle situationer, ville det kræve en uforholdsmæssig stor bemanding af sikkerhedskontrollen, og det ville i sidste ende betyde dyrere flyrejser for passagererne og en dårligere konkurrencesituation for Københavns Lufthavn.

  - Med de nye og skærpede servicemål kan passagererne generelt regne med en hurtig betjening i sikkerhedskontrollen, og længere køer vil kun være en risiko ved helt særlige spidsbelastninger. Jeg har lagt vægt på at sikre passagererne korte og forudsigelige ventetider uden at gøre målene så skrappe, at sikkerhedskontrollen bliver unødigt dyr til skade for billetpriserne, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Servicemålene er udarbejdet med inddragelse af luftfartsbranchen, som i gennem en høring har haft mulighed for at bidrage til udformningen af målene. Den mulighed har en lang række luftfartsselskaber og Københavns Lufthavn benyttet sig af.

  Servicemålene forventes at træde i kraft 1. januar 2019.