Gå til hovedindhold

Minister vil forbedre punktligheden på Kystbanen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er i dag blevet enig med fem nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden om at igangsætte en analyse af kapacitetsudfordringerne for togdriften i hovedstadsområdet. Analysen skal bl.a. vise, hvordan der opnås en mere stabil togdrift på Kystbanen, så man kan fastholde og tiltrække flere passagerer og undgå øget trængsel.

Indhold

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen gav i dag håndslag med regionsrådsformanden og fem borgmestre på, hvordan vi kommer videre med at sikre en højere kundepunktlighed på Kystbanen.

  Ministeren sætter gang i en analyse af kapacitetsudfordringerne i hovedstadsområdet. Denne analyse skal bl.a. undersøge fordelene ved at lade Kystbanen køre som et lukket system mellem Helsingør og København. Det vil betyde, at man vil skulle skifte i København for at opnå forbindelse til andre destinationer, men det vil til gengæld kunne stabilisere Kystbanens punktlighed væsentligt til gavn for de mange pendlere på strækningen. 

  - DSB og Banedanmark skal naturligvis gøre deres arbejde bedst muligt. Men uanset hvor godt de gør det, så vil Kystbanen stadig have strukturelle udfordringer med mange tog i forhold til skinnekapaciteten, og tog der kommer fra Sverige og fra lufthavnen med de forsinkelser, som opstår der. De forhold bliver vi nødt til også at se på, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

  - Jeg er derfor glad for, at borgmestrene og regionsrådsformanden bakker op om, at vi får sat gang i en analyse, der skal sikre en langt bedre togbetjening for de pendlere, der hver dag skal frem og tilbage til og fra arbejde. 


  Initiativet kommer som opfølgning på de markante forsinkelser og aflysninger, der siden maj i år været dagligdagen for rigtig mange passagerer. 

  Der er sket et fald i kundepunktligheden, som er den punktlighed, passagererne rent faktisk oplever, fra 87,7 pct. i januar 2018 til 65,4 pct. i maj 2018. Dertil kommer at kundepunktligheden i juni frem til den 6. juni 2018 kun ligger på 52,8 pct.

  - Jeg er tilfreds med, at ministeren har taget Kystbanens udfordringer seriøst, og at vi nu igangsætter en analyse af, hvordan vi får den bedst mulige kapacitet og punktlighed, så Kystbanen bliver et moderne og relevant tilbud for endnu flere passagerer, siger Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune.

  Ministeren mindede desuden borgmestrene om, at uanset analysens resultater, så er sammenkoblingen med Øresundstrafikken ét af problemerne for stabiliteten på Kystbanen. Det har den konsekvens, at forsinkelser på det svenske jernbanenet forplanter sig langs Kystbanen.

  - Fra politisk side har regeringen sammen med Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti i december 2017 besluttet, at Øresundstrafikken skal adskilles fra Kystbanen. Denne vigtige ændring af set-up'et for trafikken på Kystbanen vil bidrage til en langsigtet forbedring af punktligheden, påpeger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  På mødet deltog Thomas Lykke Pedersen fra Fredensborg Kommune, Morten Slotved fra Hørsholm Kommune, Jens Ive fra Rudersdal Kommune, Sofia Osmani fra Lyngby Taarbæk Kommune, Hans Toft fra Gentofte Kommune og Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.